FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/11/2016

Bodelning och personlig egendom

Hej! Min fru och jag ska skiljas. Hon har redan flyttat men tog med sig en del saker redan då. Det som är mest värdefullt är smycken som hon "fått" från sina föräldrar. Saken är den att jag tror att det inte finns något testamente eller gåvobrev på smyckena där det står att det är enskild egendom. Jag tror inte att man får ta saker från boet innan bodelningen överhuvudtaget. Hon förstår inte vad brytdagen är heller. Alla smycken kom till boet innan brytdagen. Jag ska kontrollera själv om det finns något testamente, antar att det är offentlig handling. Om det är som jag misstänker borde ju jag ha rätt till hälften av dessa smycken. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej!

Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 ÄktB. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 ÄktB. Den dag som ansökan kommer in till tingsrätten kallas för brytdagen. Egendom som kommit till boet innan detta ingår i bodelningen.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom kan t.ex. vara egendom som en make erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, 7:2 punkt 3 ÄktB.

Förutom enskild egendom får varje make i skälig omfattning undanta kläder, personliga presenter och andra föremål som maken uteslutande har till sitt personliga bruk från bodelningen, 10:2 ÄktB (smycken är att jämställa med föremål maken uteslutande har till sitt personliga bruk).

Vilken personlig egendom maken får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Makar som har levt med en hög ekonomisk standard har i regel rätt att ta undan mer personlig egendom.

I de fall personlig egendom ska ingå i bodelningen beror det på att den andra maken skulle missgynnas av att den undantas. Ett exempel kan vara om maken inte har någon annan egendom av värde. I dessa fall kan personlig egendomen ingå i bodelningen för att maken ska bidra med något till den egendomsmassa som sedan ska komma att delas på hälften.

Din fru kan alltså ha rätt att undanta smyckena från bodelningen. Det beror på hur er ekonomiska situation sett ut under äktenskapet och under vilken standard ni levt.

Ett testamente är inte en offentlig handling. Du kan alltså inte på rättslig väg kräva att få ta del av ett testamente utan testators tillstånd.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000