Bodelning och lån

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och maken ligger i skilsmässa. Jag vill ta över huset. Vi gjorde en bodelning inom äktenskapet för ungefär ett år sedan. Så jag står på huset till 100%. Vi delar på lånen. Behöver jag lösa ut honom på mer än lånet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelningar finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).

När man gör en bodelning ska alla tillgångar delas. Var part räknar samma alla deras tillgångar och drar från alla deras skulder. Sedan läggerman samman båda parternas tillgångar och delar på två. På så vis får man fram vad båda parterna ska ha efter bodelningen, då kvarstår att den part som har mer tillgångar än detta värde för över mellanskillnaden till den andre. Att du står på huset innebär att lägger till hela dess värde till dina tillgångar. Att ni delar på lånet innebär att ni ska dra från halva lånets värde från era respektive tillgångar (11 kap 2 § Äktb).

Vem som ska betala vad till vem går inte att avgöra utan att veta alla era skulder och tillgångar, men eftersom ni nyligen gjort en bodelning (som innebär att ni efter den haft lika mycket tillgångar) är det antagligen inte så stora skillnader mellan era tillgångar vilket i sin tur innebär att det antagligen bara kommer röra sig om små summor som ska flyttas.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2584)
2020-08-09 Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?
2020-08-09 Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

Alla besvarade frågor (82663)