Bodelning och fördelning av lotter

2019-05-28 i Bodelning
FRÅGA
HejJag håller på att separera. Jag bor nu i en villa med min x-man. Men vi är lite oense om hur uppdelningen av allt bohag räknas. Vi har inget äktenskapsförord. Inga barn tillsammans eller som bor hos oss.Jag tror att vi ska dela allt som vi tillsammans ägde innan brytdagen. Bilar,Mc möbler, verktyg maskiner mm. DVS värdet av det vi ägde ska delas lika mellan oss. Tar en alla fordon, verktyg maskiner, trädgårdsredskap så ska den andra få annat till samma värde.Har jag rätt uppfattning?Finns det något som undantas från detta?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! För att besvara denna fråga så kommer jag använda reglerna som finns i Äktenskapsbalken. Först kommer jag att gå in på vad det är som ska delas upp mellan två makar. Efter det kommer jag gå in på hur ni ska göra det.

Vad är det som ska delas upp?

Det som ni ska dela upp mellan er är ert giftorättsgods, 10 kap 1 § Äktb. Precis som du sa, så är det all egendom (tex bilar, möbler maskiner osv) som ni ägde fram till brytpunkten. Vad som kommer efter brytpunkten räknas inte in.

Undantag från giftorättsgodset är det som är enskild egendom. Eftersom ni inte har äktenskapsförord, så kommer jag inte gå in på det. Ytterligare undantag är om du eller din make har ärvt eller fått gåva där det framgår av ett testamente eller gåvobrev att det är enskild egendom, 7 kap 2 § ÄktB.

Du har helt rätt i att det är värdet på ert giftorättsgods som räknas, se 11 kap 3 § ÄktB. Detta betyder att ni måste göra en värdering av allt ert giftorättsgods.

Hur ska ni dela upp?

Innan ni kan dela allt på mitten så måste både du och din make få täckning för era skulder, om ni har några, 11 kap 2 § ÄktB. Låt mig illustrera med två exempel:

Ex 1. Dina tillgångar (värdet på allt du äger) uppgår till 100 000 kr, och din partners tillgångar uppgår till 80 000 kr. Sammanlagt så har ni 180 000 kr i giftorättsgods. Detta betyder att ni får 90 000 kr var.

Ex 2. I detta fall uppgår giftorättsgodset också till 180 000 kr. Men ni har skulder på -10 000 kr var. Dessa har ni rätt att få borträknade, så att ni kan betala era skulder. Alltså kommer ni då att dela på 180 000 – 20 000 = 160 000. Ni kommer då få 80 000 kr var.

Efter att ni har gjort en värdering på alla era tillgångar, och räknat av eventuella skulder så får ni dela upp allt bohag mellan er, 11 kap 7 § ÄktB. Det viktiga här, är precis som du sa, att värdet på det bohag som du får uppgår till hälften av det som ni skulle dela upp.

Skulle det bli så att du inte får ut hälften av värdet efter att allt bohag har delats ut, så har du rätt att kräva resten i pengar av ditt ex. 11 kap 11 § ÄktB.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2523)
2020-05-29 Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?
2020-05-29 ​Ge bort en gåva vid bodelning utan samtycke.
2020-05-28 Måste man göra en bouppteckning eller bodelning när en make avlidit?
2020-05-28 Hur mycket ska jag köpas ut för ur den gemensamma bostaden vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (80457)