Bodelning och bouppteckning

2015-08-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Håller på att göra en bouppteckning efter min mor.Jag och min bror är enda barnen. Mor är skild från min far, som är avliden.Mor gifte om sig. Inga gemensamma barn med nye maken.Makarna har äktenskapsförord som stipulerar att ALL egendom är enskild.Måste då efterlevande makes tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen?Om JA, måste makens skulder periodiseras?Efterlevande make har en sommarstuga som renoveras, och det är svårt att veta från senaste fakturan hur mycket som är upplupet på mors dödsdag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler vid bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken, (ÄktB). Huvudregeln är att gifta makar delar på alla sina tillgångar då all egendom efter giftermål utgör giftorättsgods, se 7:1 ÄktB. Detta så länge inget annat finns avtalat, t ex genom äktenskapsförord och egendomen då istället blir enskild egendom, se 7:2 ÄktB.

I 9 kap. ÄktB finns allmänna bestämmelser om bodelning. En bodelning genomförs i regel med en bouppteckning som grund. 9:1 ÄktB klargör att bodelning inte behöver göras om makarna endast innehar enskild egendom. Vidare framgår i lagkommentaren till 9:7 ÄktB att inte heller bouppteckning behöver göras om det inte finns någon egendom att dela. I ditt fall där din mor och hennes make har skrivit äktenskapsförord på att all egendom är enskild behövs alltså inte någon bouppteckning göras.

Har du ytterligare frågor tveka inte att höra av dig igen. Du vet väl om att vi också har rådgivning över telefon på veckodagarna där du kan få snabba svar.

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84254)