Bodelning och bättre rätt till bostad.

2020-03-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Fråga 1 Mitt ex har flyttat från en bostadsrätt och nu bakefter vill hon göra en bodelning på dom saker som finns kvar i lägenheten skall inta alla saker vara kvar för att göra en bodelning om inte vad händer då?Fråga 2 Och bakefter så vill hon flytta in igen och jag skall flytta ut kan man göra så? (hon sitter i en rullstol) Mvh Johnny
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår inte om ni varit gifta eller sambos, om en av er eller båda ägt bostadsrätten samt om ditt ex tagit med sig föremål när hon flyttat från bostaden eller inte. Jag utgår från att båda era ägodelar finns kvar i bostaden.

Fråga 1.

Äktenskap

När ett äktenskap upplöses genom äktensskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning och fördelas mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Huruvida bostaden ska ingå i bdelningen beror alltså på om bostaden är giftorättsgods eller enskild egendom.

Samboskap

Den sambo som begär bodelning måste göra detta inom ett år från separationen (8 § SamboL). I bodelningen ingår då gemensamt bostad samt tillhörande bohag som införskaffats för gemensam användning under samboförhållandet (3 § SamboL). Utifrån detta ska en likadelning av egendomen göras (14 § SamboL). Beroende på om bostaden förvärvats innan parets träffades kan bostaden inte ingå i bodelningen.

Fråga 2.

Äktenskap

Den make som har stört behov av bostaden har rätt att få den på sin lott om det är skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Av betydelse är den ene makens möjligheter att skaffa bostad på annat håll, makens ålder, hälsa, avstånd till arbetsplats och barn. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken förutsätts att man kan utge det giftorättsgods som krävs för att täcka motpartens giftorättsandel och överta eventuella skulder som belastar bostaden.

Samboskap

Den som bäst behöver bostaden eller bogaget har rätt att få den på sin lott om det anses skäligt och den andre sambon får betalt för sin andel (16 § SamboL och 17 § SamboL). Anspråk ska då framställas senast tre månader efter samboförhållandet har tagit slut. Ifall bostadsrätten ägs av enbart den ena sambon ska denna bostad normalt inte ingå i bodelningen. Däremot kan undantag göras om det finns synnerliga skäl.

Sammantaget för både äktenskap och samboskap är att om förutsättningarna är uppfyllda kan din ex partner eventuellt överta er bostad om bostaden t.ex. är anpassad med handikapplösningar.

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2629)
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

Alla besvarade frågor (84216)