Bodelning och avstående av arv

2015-10-31 i Särkullbarn
FRÅGA
HejJag är ett särkullbarn vars far avled tidigare i år. Han och hans fru har 3 barn som är mina halvsyskon.I samband med bouppteckningen avstod jag mitt arv till förmån för den efterlevande makan till hon också avlider.Jag har nu fått information om att min far och hans fru redan 1982 fått en dom om boskillnad mellan makarna. Genom boskillnaden blev hon ensam ägare till deras fastighet. Dock fanns ingen upprättad handling om bodelning.Vad innebär detta för mig den dagen som min fars fru avlider? Kommer jag att ärva något efter min far. Fastigheten i stort sett är det enda som finns av värde men det är å andra sidan ett ganska stort värde.
SVAR

Hej!

Vid avstående av arv enligt ärvdabalken 3 kap. 9 § erhåller du som särkullebarn en efterarvsrätt. Efterarvsrätten består av en andel av den efterlevande makens tillgångar som motsvarar den andel av den efterlevande makens tillgångar som den avstådda delen utgjorde vid den förstes frånfall. Som exempel innebär det att om make A gått bort och särkullbarn C avstod 2 i arv till förmån för maka B som har 8 så består särkullbarn C:s efterarv av 20 % av maka B:s arvgods. Har tillgångarna växt till 20 får C alltså ut 4.

Då den tidigare bodelning framstår som korrekt med hänsyn till domstolsbeslutet är jag rädd att efterarvet inte blir särskilt stort då du endast ärver din far i egentlig mening. Var inte han ägare till fastigheten vid sin bortgång kommer du inte ärva någon del av den. Det faktum att du valde att avstå arvet tillsvidare till förmån för den efterlevande gör förvisso inte någon skillnad i just det avseendet.

Med vänlig hälsning,

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll