Bodelning och arvsskifte

2017-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Fråga ang särkullbarns arvsrätt samt giftorättsgods. Bakgrund; vi är gifta, båda har särkullbarn, inga gemensamma barn. Vi äger fastigheter med 50% vardera och maken har tillgångar i ett aktiebolag. Om maken går bort, fördelas arvet med 50% enligt giftorätt till mig och 50% till särkullbarnen eller ärver makens barn samtliga hans tillgångar direkt? (fastigheter och tillgångarna i AB).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler av intresse för din fråga finns dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Av 23:1 ÄB följer att, för det fall den avlidne var gift, en bodelning enligt reglerna i ÄktB ska göras innan arvet skiftas. Enligt 10:1 ÄktB ska i en bodelning makarnas giftorättsgods ingå. Jag utgår i det följande från att den egendom ni har är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska sedan läggas ihop (efter att avdrag för skulder på vardera sida har gjorts) och delas lika mellan makarna, se ÄktB 11:1-3. Således kommer du stå med 50 % av era samtliga tillgångar och den avlidne makens halva kommer utgöra dennes kvarlåtenskap (det som ska delas mellan arvingarna). Dessa tillgångar kommer då ärvas av den avlidnes barn eller testamenttagare (om det finns testamente), se 2:1 och 3:1 ÄB.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?