FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn15/04/2022

Bodelning och Arvsrätt för särkullbarn

min mor och hennes man (gifta) har byggt ett sommarhus tillsammans. Huset står 100% på henne, det finns inget äktenskapsförord. Inga gemensamma barn. Han har två barn och hon har två barn. Vem ärver huset? Med vänliga hälsningar 

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om vem som har rätt till att ärva huset, svaret på din fråga finns i ärvdabalk och äktenskapsbalk

Bodelning mellan makarna 

Bodelning ska ske innan fördelning av arv (23 kap 1 § ärvdabalk). Bodelning innebär att makarnas gemensamma giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (9 kap 1 § äktenskapsbalk). Det som inte utgör giftorättsgods är enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalk). Enskild Egendom är den egendom som man har bestämt att det inte ska delas lika mellan makarna. Egendomen kan bli enskild genom testamente, äktenskapsförord och gåva med villkor att det ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalk)

Ska sommarhuset ingå i bodelning 

Din mor och hennes man har inte upprättat ett äktenskapsförord och utifrån hur jag tolkar din fråga det finns inte andra omständigheter som gör egendom till en enskild. 

Sommarhuset räknas därför som giftorättsgods även om det är din mor som äger huset. Detta innebär att värdet på huset ska delas lika mellan din mor och hennes man innan fördelning av arv. 

Vem ska ärva huset? 

Arvsrätten är delat i tre arvsklasser och den första arvsklassen består av den avlidnes bröstarvingar som är den avlidnes barn och barnbarn (2 kap 1 § ärvdabalk). Detta innebär att det är du och det andra barnet som har rätt till arv när din mor dör. Enligt huvudregeln den efterlevande make ärver före gemensamma barn, det vill säga arvet kommer först att tillfalla den andra maken när din mamma dör (3 kap 1 § Ärvdabalk). Men särkullbarnen som är barn från en tidigare äktenskap har rätt att få sin del av arv redan vid den första makens bortgång (3 kap 1 § Ärvdabalk). Detta innebär att din mors andel av bodelning kommer att delas lika mellan dig och det andra barnet. Du och det andra barnet har rätt att få arvet direkt vid mors bortgång eftersom ni anses vara särkullbarn. 

Som särkullbarn har du möjligheten att avstå från din del av arv till förmån för den efterlevande make (3 kap 9 § ärvdabalk). Med det innebär att man väljer att inte få sin del av arv direkt utan du väljer att istället få din del av arv när den efterlevande make avlider. 

Slutsats 

Sommarhuset kommer att delas lika mellan din mor och hennes man vid bodelning. Som särkullbarn har du rätt att få din mors del av bodelning direkt när din mamma avlider. 

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lava SinoRådgivare