Bodelning och äktenskapsförord

2014-12-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag undrar lite hur detta funkar. När jag och min man gifte oss, hade han drivit eget i många år och vi skrev då äktenskapsförord. Kändes inte som några problem alls, helt ok. Jag flyttade in i hans hus som han bott i 1 år. Nu 18 år senare så är det skilsmässa på gång och då säger han till mig att bara gå ut genom dörren för jag har inget att hämta där för jag har skrivit på äktenskapsförord. Men har jag inte rätt till någonting? Under åren har vi byggt ut och renoverat jättemycket. Huset värde har stigit en del. Jag har lagt mitt liv här. Jag känner mig väldigt lurad. Är det så här det fungerar? Skulle kännas bra att veta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Efter upplösningen ska en makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Vad som kommer att ingå i bodelningen är beroende av vad som är skrivet i ert äktenskapsförord samt andra omständigheter. Det är endast egendomen som gjorts till enskild och egendom som uteslutande används för personligt bruk som inte ska vara med i bodelningen. Allt annat ska vara med och delas lika.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (922)
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt
2020-06-30 Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (81677)