Bodelning när en make bor kvar i fastigheten

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Denna är fråga är säkert ställd många gånger, men jag ställer den ändå.Jag och min fru ska skiljas, det är inga konstigheter med uppdelning av skulder och tillgångar, och båda vill att jag bor kvar i huset, som vi för tillfället båda äger.Men jag lyckas inte räkna ut vad jag ska ge henne i rena pengar vid utköp.Vi har:Marknadsvärde: 2.4 miljInköp: 1.4 miljSkuld 1.6 miljFörbättringar (5år) ca 120 000I bodelningen så tar hon de mesta i bohaget vi handlat gemensamt där vi värderar allt (ca 50 000) för att jag ska komma undan lite billigare i vad jag blir skyldig henne vit utköp, om jag tolkar rätt så finns det möjlighet att göra så?Vad blir slutkostnad för mig vid ovan nämnda kalkyl?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår ifrån att alla tillgångar du har radat upp är gemensamma tillgångar (så kallat giftorättsgods). Om ni har kommit överens om att något är enskild egendom ska dessa tillgångar undantas bodelningen.

Vid en bodelning ska makarnas egendom, bortsett från enskild egendom, läggas samman och delas lika på. Om det inte går att dela lika på egendomen, exempelvis på grund av att ena maken bor kvar i huset, så får den maken som bor kvar i huset och därav får egendom av värde över 50%, ersätta den andra maken så att den får det värdet den har rätt till.

Gällande värdering av fastighet vid en bodelning så ska denna göras med hänsyn till den kapitalvinstskatt som en eventuell försäljning av fastigheten kan ge. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet (Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning samt utgifter för förbättringar). Utifrån den uträknade vinsten beräknar man sedan en viss procent i skatt, för närvarande 22 procent. I ert blir denna så kallade "latenta skatteskuld": 2,4 M - 1,4 M - 120 000 = 880 000 * 0,22 = 193 600. Denna latent skatt ska dras av från marknadsvärdet.

I ert fall borde uträkningen vid bodelning därför bli:

2,4 M (marknadsvärde) - 193 600 (latent skatt) + 50 000 (bohag) - 1,6 M (gemensamma skulder) = 656 400

656 400 / 2 = 328 200

Om hon har fått tillgångar till ett värde av 50 000 så ska hon alltså kompenseras för resterande del,

dvs. 328 200 - 50 000 = 278 200.
Du ska ersätta din make med 278 200 kronor vid ett utköp.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84485)