Bodelning med sambo

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Men mitt ex är inte samarbetsvillig.Jag har bokat en tid hos en jurist. Men vad händer om mitt ex inte vill skriva under avtalet som juristen hjälper oss att ta fram? Jag äger en fyrhjuling och en skoter. Jag har själv köpt dem och lånet skrevs på mig. Nu säger mitt ex att han ska åberopa dold sammanäganderätt på dessa saker. Hur går han till väga för göra det? Göra det på bodelning?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med dina frågor!

Jag beklagar situationen ni hamnat i. Oavsett sammabetsvillighet är det lagen som gäller och kan ni inte komma överens själva får ni betala en familjejurist eller i värsta fall en bodelningsförrättare som är ännu dyrare.

Jag utgår från din fråga att något samboavtal inte föreligger. Om ni har ett samboavtal är det såklart den som gäller i första hand.

Sambolagen

Din fråga behandlas utifrån sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen (alltså eran gemensam bostad och bohag (3 § SamboL) fördelas mellan samborna på begäran av någon av dem (8 § 1 stycket SamboL). Det är alltså inte möjligt att vägra att genomföra en bodelning.

Jag rekommenderar er att försöka lösa det här med familjejuristen så bra ni kan. I värsta fall kan du ansöka om en bodelningsförrättare (se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kapitlet 1 § 1 stycket äktenskapsbalken (ÄktB)). Bodelningsförättaren kommer att se till att bouppteckning förrättas, alltså att du och sin sambo uppger eran samboegendom (17 kapitlet 5 § 1 stycket ÄktB). Denne kommer också att bestämma tid och plats för bodelning (17 kapitlet 6 § 1 stycket ÄktB).

En bodelningsförrättare har rätt till arvode (17 kapitlet 7 § 1 stycket ÄktB), något som kan bli väldigt dyrt för er. Därför rekommenderar jag er att försöka komma överens med hjälp av familjejuristen.

Dold samäganderätt

Det ni ska börja med att tänka på när det kommer till fyrhjulingen och skotern är - > var syftet med köpet av dessa att ni båda skulle använda dem och vara ägare tillsammans? När dold samäganderätt föreligger är regeln att man delar lika på värdet, se 1 § samäganderättslagen.

Lite förenklat kan man säga att tre kriterier bör vara uppfyllda för att dold samägande ska föreligga, vilka dessa är:

1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (d.v.s. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).

Dold samäganderätt bedöms i domstol. Det är din sambo som behöver bevisa att ett dold samäganderätt föreligger, eftersom det är denne som påstår detta. Detta kan bli svårt i och med att kriterie nr. 2 inte verkar vara uppfyllt, med tanke på att du skrivit att du betalat dessa helt själv och att lånen står på dig.

Sammanfattning

Enligt informationen som du skrivit i din fråga bedömer jag att dold samäganderätt inte föreligger. Det mest ekonomiska vore i övrigt om ni kunde lösa detta på egen hand. Annars är mitt råd att lösa det med familjejuristen, då en bodelningsförrättare kan vara mycket dyr.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84563)