Bodelning - Kan en make undanta bilen innan bodelningen är avklarad?

2018-10-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, vi är gifta. Mannen vill skiljas ( inget bestämt än)Han har skaffat jurist o säger att han har rätt att undgångna vår bil från mig. Eftersom han står på bilen ( men vi är gifta) Den är inköpt i vårt äktenskap. Är detta rätt innan bodelning mm är gjort. Det ställer till det i mitt jobb eftersom jag behöver bilen i jobbet men inte han. Han har tagit alla nycklar o undanhåller mig från bilen. Är detta rätt enligt lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller huruvida din make får undanta er bil innan bodelning är gjord. Regler om detta finns i Äktenskapsbalken (1987:230).

Jag kommer att gå igenom steg för steg vad som gäller angående er bil vid nu och vid en eventuell bodelning.

Utgör bilen giftorättsgods?

Du beskriver att ni är gifta vilket medför att er egendom är giftorättsgods. Detta innebär att du har rätt till halva värdet av din makes egendom om ni skulle skilja er. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods. (7 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Jag förutsätter att ni inte har något äktenskapsförord som gjort er egendom till enskild egendom (7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll att bilen är inköpt i din makes namn. Är bilen inte enskild egendom så utgör den giftorättsgods, oavsett vem som har betalt den eller vems namn den är skriven i.

Får maken undanhålla bilen innan bodelning påbörjats?

Din make kan disponera över/använda bilen så länge han inte säljer den eller pantsätter den utan ditt samtycke (7 kapitlet 5 § p.3 Äktenskapsbalken). Just nu har ni alltså båda två lika mycket rätt till bilen då den ingår i ert giftorättsgods.

Till dess att bodelningen är klar är var och en av er skyldiga att kunna redovisa för sin egendom och för sådan egendom som den maken haft hand om men som tillhör den andra maken, dvs. din make är skyldig att kunna uppvisa bilen fram till dess att bodelningen är färdig (11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken).

Bodelning vid ansökan om äktenskapsskillnad

Vid en äktenskapsskillnad/skilsmässa fördelas makarnas egendom lika genom en bodelning (9 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). En bodelning med anledning av skilsmässa ska verkställas när äktenskapet upplösts, men om någon av makarna begär bodelning medan målet om äktenskapsskillnad pågår ska den ske genast (9 kapitlet 4 § Äktenskapsbalken).

Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Först beräknas makarnas andelar i boet (11 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Efter avräkning av eventuella skulder som en make har slås därefter värdet av all egendom samman och delas på hälften mellan makarna (11 kapitlet 2 och 3 § § Äktenskapsbalken).

Bilen ingår alltså i bodelningen och ska delas upp mellan er om ni påbörjar en sådan. Då det inte går att dela en bil på hälften kanske ni kan göra en överenskommelse om att du väljer bilen eftersom den behövs till ditt arbete och din make väljer något annat motsvarande dess värde?

Om ni inte kommer överens om vem som ska ha bilen:

Om ni inte kommer överens om hur bodelningen mellan er ska utföras kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som då tar över ansvaret och ser till att allt går rätt till (17 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Arvodet för denna betalas av makarna med hälften vardera, men bodelningsförrättaren kan bestämma en annan fördelning om den ena maken t.ex. vårdslöst orsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det.

Sammanfattningsvis innebär detta:

1.Bilen är giftorättsgods om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord om att den ska vara någons enskilda egendom.

2. Din make kan disponera över/använda bilen, men får inte sälja eller pantsätta den.

3. För att en bodelning ska påbörjas krävs att ni gör en ansökan om äktenskapsskillnad.

3. Om ni inte kommer överens vid bodelningen om vem som ska ha bilen så kan ni ansöka om en bodelningsförrättare.

4. Till dess att bodelningen är klar är din make skyldig att kunna redovisa bilen.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (828)
2019-10-04 Bodelning vid äktenskapsskilnad när en av makarna är utlänning
2019-10-02 Ska en privatleasad bil tas med i bodelning?
2019-09-30 Är utländska äktenskapsförord giltiga i Sverige?
2019-09-30 Betänketid vid skilsmässa av vårdnadshavare till familjehemsplacerade barn

Alla besvarade frågor (73747)