Bodelning - jämkning enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

2017-12-09 i Bodelning
FRÅGA
Vad finns det för vits med att efterlevande make begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 om det endast finns gemensamma barn som ska ärva. Den efterlevande maken har ex.vis 7 miljoner i giftorättsgods och den avlidne 1 miljon. Vad kan och får den efterlevande maken göra med bobehållningen på 8 miljoner. Testamente saknas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses genom att den ena maken avlider kan den efterlevande maken vid en bodelning begära att vardera sida ska som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Detta framgår ur 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Efterlevande make kan begära att helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods.

Varför efterlevande make begär tillämpning av bestämmelsen kan exempelvis vara om det finns särkullsbarn och efterlevande make av någon anledning inte vill att dessa ska få del av dennes egendom. Det kan vara fallet om efterlevande make är mer förmögen än den avlidne maken. När det bara finns gemensamma barn kan det även då finns anledning för efterlevande make att begära tillämpning av bestämmelsen, om denna exempelvis är mer förmögen än den avlidne och annars skulle behöva utge en stor skifteslikvid vid en vanlig bodelning.

Den del av egendomen som den efterlevande behåller som sitt eget innehar denna med full äganderätt. Den del som efterlevande ärver från den avlidne maken, erhåller denna med fri förfoganderätt om det finns efterarvingar som har rätt till efterarv från den avlidne maken. Så är bl.a. fallet om det finns gemensamma barn. Fri förfoganderätt innebär att maken kan sälja och spendera egendomen. Däremot finns vissa begränsningar i hur maken kan förfoga över egendomen eftersom denna är föremål för efterarv. Denna kan exempelvis inte testamentera bort egendomen.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2917)
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall

Alla besvarade frågor (97534)