Bodelning innan arvskifte

Hej, min mormor har gått bort och bouppteckningen efter henne är klar men inget arvskifte har genomförts. Min mamma är avliden sedan tidigare, hon var särkullbarn så det är nu jag som får arvet efter min mormor "direkt".

Nu vill min mormors man sälja den fastighet som han och min mormor delade under ett 40-årigt äktenskap där båda bidrog till hushållets inkomster. Får han verkligen göra det utan mitt, som dödsbodelägare, godkännande?

Till saken hör att fastigheten är och alltid har varit skriven på min mormors man samt att fastigheten i mormors bouppteckning står upptagen till 100% på min mormors man (dock som giftorättsgods, inte som enskild egendom).

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med måste en bodelning ske innan ni kan gå vidare till arvskiftet. Som jag förstår det av din fråga har detta ännu inte skett i och med att fastigheten omnämns som giftorättsgods. Enligt huvudregeln ska det gemensamma giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna men vid en situation där äktenskapet upplöses genom dödsfall har den kvarlevande maken en möjlighet att jämka bodelningen och på så sätt skevdela så att hen får behålla sin del av giftorättsgodset. Detta brukar aktualiseras när den efterlevande maken är mer förmögen (12 kap 2 § äktenskapsbalken). Är din mormors man den mer förmögne har han alltså denna möjlighet till jämkning vilket i ett sådant fall skulle innebära att fastigheten tillförs honom då han står som ägare.

Väljer din mormors man att inte jämka och bodelning sker enligt huvudreglerna så har han fortfarande en rättighet att få fastigheten på sin lott i och med att han står som ägare (11 kap 7 § äktenskapsbalken). Resulterar detta i att hans lott överstiger värdet på den andel han enligt bodelningen ska ha rätt till får dödsboet kompenseras i annan egendom eller pengar.

För att dödsboet efter din mormor ska ha någon rätt till fastigheten i sig krävs att ni kan påvisa dold samäganderätt. För detta krävs att tre kriterier är uppfyllda.

1. Fastigheten ska vara köpt för gemensamt bruk

2. Din mormor ska ha underlättat förvärvet av fastigheten / ekonomiskt tillskott

3. Din mormors man ska ha förstått att syftet med detta ekonomiska tillskott var att det skulle föreligga samäganderätt

Är dessa kriterier uppfyllda dold samäganderätt hävdas och då ska 50 % av fastigheten tas upp som tillgång på din mormors sida vid bodelningen.

Sammanfattningsvis är det bodelningen som är avgörande i och med att det är denna som kommer klarlägga vilken egendom som anses tillhöra din mormor och därmed ska skiftas mellan arvingarna.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000