Bodelning i efterhand, möjlighet att kräva viss egendom vid bodelningen samt ansvar för den andre makens skulder

2019-06-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej!vid vår skilsmässa gjordes ingen bodelning. Jag har stått på alla krediter och lån och det enda gemensamma som fanns var ett banklån och i form av tillgångar en bil som vi båda ägde som var skriven på mig. Som muntlig överenskommelse tog jag ett blancolån, löste krediterna skrev över bilen på min exmake precis innan skilsmässan och han fick banklånet. Kravet var att han skulle sälja bilen, lösa lånet och då skulle jag själv kunna ta ett nytt. Inget av ovanstående har hänt. Jag vet att man kan bodela i efterhand men kan jag kräva bilen eller åker jag på halva banklånet också?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör bodelning som regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar situationen som att du under äktenskapet stått på alla krediter och lån och att det enda gemensamma var ett banklån och en bil. Precis innan skilsmässan tog du ett lån och löste era krediter, samt skrev över bilen på din make.

Du har rätt i att man kan göra en bodelning i efterhand. Enligt lag måste bodelning ske i nästan alla fall. Detta stadgas i 9:1 ÄktB. Att ni inte har gjort en bodelning är därmed olagligt. Det finns dock inga sanktioner mot att inte göra en bodelning.

Oavsett när bodelningen sker, då äktenskapet upplöses eller en tid därefter, är utgångspunkten fortfarande densamma. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag som talan om äktenskapsskillnad väcktes. Denna dag kallas brytdagen. Det är alltså det giftorättsgods som ni ägde denna dag som ska ingå i bodelningen. Bilen som du nämner i frågan ska därmed ingå i bodelningen oavsett vem som är skriven på den. Vid bodelningen har dock den som äger bilden förtur att få den på sin lott enligt 11:7 ÄktB. Detta innebär att din man har förtur till bilden vid er bodelning. Detta innebär att du inte kan kräva att få bilen på din lott vid bodelningen.

Vid en bodelning blir du inte ansvarig att betala några lån som den andra maken står för. Varje make ansvarar för sina egna skulder enligt 1:3 ÄktB. De lån som makarna har medför endast att värdet på giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen blir lägre. Du åker därför inte automatiskt på något lån som din make står på genom bodelningen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82649)