Bodelning i efterhand

2019-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min sambo har skilt sig 2013 från sin fd man. Ingen bodelning gjordes då, utan en icke bevittnad bodelning, endast på huset och en del skog min sambo ärvt. Hennes dåvarande man hade en inkomst på 9,8 miljoner, samt att huset dom bodde i var värderat till 7 ggr vad skogen hon ärvt va värd. Nu har han gift om sig. Men min sambo har nu efter 5 år samlat ihop sitt mod, och vill ta fighten med sitt ex. Kan hon göra d. Har hon någon chans att vinna detta. Då dom var förmögna, och han fortfarande är förmögen, och hon lever i en hyresrätt. Dom har 3 barn ihop.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När två personer skiljer sig så ska det göras en bodelning mellan parterna om det inte är så att makarna endast har enskild egendom eller inte har annan begäran, såsom att få överta bostad eller bohag enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap.1 §. Bodelningsreglerna i äktenskapsbalken är utformade på ett sådant sätt att det ämnar jämställa parterna efter en skilsmässa. Det är alltså inte meningen att den ena ska gå därifrån på klargrön kvist och den andra i klart ekonomiskt underläge.

Bodelningen ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter enligt ÄktB 9 kap. 5 § och det finns ingen sluttid på när en bodelning kan eller ska förrättas även om det är brukligt att man gör det så snart som möjligt för att undvika praktiska svårigheter och utdragna förlopp.

Det innebär alltså att din sambo kan begära en bodelning med sitt ex om det inte finns någon skriftligt upprättad bodelning och beräkningen av bodelningen ska då göras med utgångspunkt i de förhållandena som rådde vid den tidpunkten då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §.

En parentes är även att om skogen som du säger är arvegods under förutsättning att villkoren i ÄktB 7 kap. 2 § 3 eller 4 p. är uppfyllda, alltså att din sambo ärvt eller testamenterats skogen med villkoret att det ska vara enskild egendom så är inte det giftorättsgods och ska inte räknas med i en bodelning enligt ÄktB 10 kap. 1 §.

Skulle det vara så att din sambos ex motsätter sig så finns det möjlighet att begära en bodelningsförrättare som sköter uppdelningen mellan parterna enligt ÄktB 17 kap. 1 §. Den ansökan görs till tingsrätten och kostnaden delas mellan parterna.

Hoppas att du fått svar på dina frågor och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2424)
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

Alla besvarade frågor (77158)