Bodelning – hur behandlas bl.a. framtida latenta skulder

Hej! Jag har levt med en man i 14,5 år. Vi har tre barn tillsammans och för snart tre år sedan gifte vi oss. Vi ska nu skilja oss, på mitt initiativ. Han har flera aktiebolag och i bodelningsprocessen har meningsskiljaktigheter uppstått. Min fråga kring det här med uppdelningen av aktierna är grundad i att han hotar att flytta pengarna från bolagen till andra bolag. Jag utgår, efter hans hot, att han vill placera pengarna i företag där han ännu inte äger aktier. Detta för att lämna "tomma skalbolag" för mig att ha aktier i. Är detta möjligt för honom? Orkar inte strida om det är så och väljer i sådana fall hellre hand mindre fördelaktiga förslag.

Ytterligare en fråga är om latenta skatter ska räknas in i bodelningen - men för hur långt fram då? Han hävdar att han kommer ta ut pengar från sitt bolag för att köpa ut mig (hand ofördelaktiga förslag) men kommer dra av skatt för detta två år framåt. Funkar det så?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Dina frågor regleras i äktenskapsbalken. (ÄktB)

En bodelning, när båda makarna är i livet, görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 9 kap. 2 § ÄktB

Det spelar alltså ingen roll om han skulle välja att flytta pengar eller andra tillgångar till ett annat bolag eftersom beräkningen sker utifrån hur egendomen ägdes när du ansökte om äktenskapsskillnad. Det är dessutom så att det finns en skyddsregel som skyddar en make från att den andre maken gör sig av med tillgångar 3 år innan äktenskapet upplöses. Sådan egendom ska nämligen avräknas från den makes andel i en framtida bodelning. 11 kap. 4 § ÄktB

Då det vid en bodelning endast är fråga om en fiktiv försäljning av egendom, ska hänsyn tas till kapitalvinstskatt som utlöses och andra skulder som behöver betalas i framtiden. Din make har därmed också rätt att få täckning för eventuella skatteomkostnader som kan utlösas i framtiden innan han behöver föra in några tillgångar i er bodelning. Det spelar ingen roll när dessa skattekostnader utlöses, utan utgångspunkt är att han ska få full skuldtäckning så länge egendomen är giftorättsgods, dvs. sådan egendom som ska delas mellan er. 11 kap. 2 § ÄktB

Det kan även lyftas fram att din make möjligtvis kan ha en rätt att behålla mer än hälften av egendomen i er bodelning. Hänsyn tas till bl.a. äktenskapets längd, där man dock även beaktar tid tillsammans innan giftemålet. Även om det är stora skillnader i förmögenhet mellan makarna kan beaktas. 12 kap. 2 § ÄktB

Jag rekommenderar dig starkt att kontakta en kunnig verksam jurist på området så att du har möjlighet att ta tillvara din rätt i det här fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”