Bodelning fritidshus

2017-01-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min man har köpt ett fritidshus under vår tid som gifta. Fritidshuset står skrivet på min man. Vad gäller vid vår bortgång. Jag har barn sen tidigare men min man har inga.
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som gift är all egendom antingen giftorättsgods eller enskild egendom makarna emellan. Egendom är giftorättsgods då det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår i 7 kapitlet 2§ äktenskapsbalken. Eftersom det inte framgår om torpet kan vara enskild egendom genom äktenskapsförord eller liknande så utgår jag ifrån att det är giftorättsgods.

När ett äktenskap upplöses så ska all giftorättsgods delas lika mellan dem, 9 kapitlet 1§ Äktenskapsbalken. Fritidshuset ska alltså delas lika mellan er makar även då bara din man står som ägare. Vardera make har dock rätt att dra av eventuella skulder från sin egendom innan den tas upp för delning. Det innebär att din make kan dra av sin skulder från värdet av fritidshuset innan det ska tas upp för delning.

Det är dock viktigt att påpeka att bara för att din make står på kontraktet betyder det inte att han är ensam ägare. Även du kan vara delägare genom s.k. dold samägande. Kraven för att du ska vara dold samägare är att du har gjort ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att ni införskaffade fritidshuset för gemensamt bruk.

När någon av er sedan avlider så ska som sagt all er egendom delas lika mellan er. Den efterlevande maken ärver sen den avlidne makens egendom med fri förfoganderätt som huvudregel.

Om din make skulle avlida före dig så ärver du alltså hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När du sedan avlider så ska den kvotdel du ärvt med fri förfoganderätt gå till den först avlidna makens arvingar i första eller andra arvsklassen. De olika arvsklasserna hittar du i Ärvdabalkens 2:a kapitel. Om det inte finns någon i första arvsklassen som kan ärva så ska pengarna gå till andra arvsklassen.

Om du skulle avlida första så blir det hela lite annorlunda. Jag förstod det som att nu inte har några gemensamma barn, men du har tre särkullbarn. Din make har därmed inte något anspråk på din kvarlåtenskap. Pengarna ska tilldelas dina barn och din make kommer inte få ärva något från dig enligt 3 kapitlet 1§. Detta med undantag av 3 kapitlet 9§ som säger att dina barn kan avstå sin rätt att ta ut arvet från dig direkt till fördel för din make. Din make ärver då din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och dina barn har då rätt till efterarv för efter din makes död. Även då dina barn inte väljer att avstå sin rätt tillsvidare enligt 3 kapitlet 9§ så kan den, så kallade, basbeloppsregeln i 3 kapitlet 1§ bli tillämplig. Denna regel säger att den efterlevande maken har rätt till att få egendom (enskild egendom + giftorättsgods) till ett värde av 4 st basbelopp efter det att bodelningen gjorts. Detta gäller så långt pengarna räcker och regeln går alltså före regeln om särkullbarns arvsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en följdfråga nedan.

Mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?