Bodelning för sambor

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Håller på att gå igenom en separation.Vi är förlovade har två barn, äger ett hus till 50% men han står skriven på en annan adress.Anses vi vara sambo eller särbo?Vad för rättigheter har jag ?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du och din partner bor i erat gemensamma hus, men att han står skriven på ett annat ställe. Min uppfattning är att du undrar om ni är sambor eller inte, samt vad det innebär vid en bodelning.

Tillämplig lag
För att besvara kommer jag ta ledning av bestämmelserna som finns i Sambolagen (SamboL).

Ni är att betrakta som sambor
För det första måste klargöras huruvida ni kan anses som sambor eller inte. För att ett samboförhållande ska anses föreligga måste samlevnaden vara stadigvarande och ni ska anses ha gemensamt hushåll (1 § SamboL). Sexuellt samliv har varit en stark indikator för att samlevnad ska anses föreligga.

I förarbeten till lagen sägs att gemensamt hushåll avser "sambornas" delning av sysslor och ekonomi. Det är inget krav att alla sysslor eller all ekonomi delas, men det ska i huvudsak delas. Görs inte detta, utan är förhållandet bara stadigvarande och innefattar sexuellt samliv, kan förhållandet skiljas från ett samboförhållande i lagens mening.

Utan att ha någon större insyn i hur ni har fördelat ekonomi och liknande, så visar ändå det gemensamma köpet av huset på att ni antagligen har delat ekonomi. Dessutom har ni gemensamma barn samt är förlovade, vilket tyder på att ni varit stadigvarande.

Att din partner står skriven på annan adress är inte avgörande alls för huruvida ni ska anses vara sambor eller inte. Däremot skulle hans folkbokföringsadress kunna vara ett bevis ur din partners perspektiv på att ni inte borde ses som sambor. Det förutsätter dock att han hävdar att ni varken varit stadigvarande eller delat ekonomi – vilket tycks tämligen svårt att påstå utifrån omständigheterna som du gett mig. Utifrån detta är min bedömning att ni är sambor och helt enkelt omfattas av reglerna i Sambolagen.

Bodelning för sambor
För sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamboL). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § SamboL). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § SamboL). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § SamboL).

I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § SamboL). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § SamboL). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder och därmed får "mer" än den andra.

Sammanfattning
Då jag inte har så mycket kontext vad gäller din situation, så kan jag bara konstatera att huset kommer delas lika mellan er. Vidare kommer möbler och liknande bohag som ni köpt antingen tillsammans eller individuellt för gemensam användning också delas lika mellan er.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84692)