Bodelning - egendomsförhållande före den kritiska tidpunkten

2015-07-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min fru har tagit ut jättemycket kontanter från våra gemensamma medel året innan hon lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad. Hur ska jag försäkra mig om att dessa pengar kommer att ingå i bodelningen?Mvh Thomas
SVAR

Hej Thomas och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I lagens 9 kap. 2§ anges det att bodelningen ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som förelåg den dag då äktenskapsskillnad väcktes. Alltså, den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Detta brukar benämnas den ”kritiska tidpunkten”.

Av frågan framgår det inte om din fru spenderat dessa pengar eller om de ”endast” har tagits ut från ert gemensamma konto och nu finns i form av kontanter. I ÄktB 11 kap. 4§ finns bestämmelser för att komma åt så kallade ”missbrukssituationer” när exempelvis den ena maken utan den andre makens samtycke genom gåva minskat sitt giftorättsgods i en inte obetydlig utsträckning eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom. Regeln omfattar enbart transaktioner som skett tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. I dessa fall ska den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods.

Är fallet som sådant att din fru fortfarande har pengarna kvar, fast i kontantform, så omfattas de inte av reglerna i ÄktB 11 kap. 4§ eftersom detta inte har inneburit att din frus giftorättsgods har minskat. Kontanter är med andra ord lika mycket giftorättsgods som bankmedel och ska därmed ingå i bodelningen.

Är kontanterna spenderade, innan den kritiska tidpunkten, och inget äktenskapsord finns som säger att den eventuellt köpta egendomen ska utgöra din frus enskilda egendom så ska egendomen (dess värde) räknas som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen.

Sammanfattningsvis: finns kontanterna kvar, så ska de ingå i bodelningen. Är de redan spenderade, men faller in under ÄktB 11 kap. 4§ så skall det spenderade värdet räknas med i bodelningen. Alternativt, är de spenderade i egendom som inte utgör din frus enskilda egendom så skall denna egendoms värde, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen.

Eftersom kontanterna kommer från ett gemensamt konto så skulle jag rekommendera dig dokumentera vilka uttag som har gjorts det senaste året. Finns kontanterna fortfarande kvar så ska dessa som sagt ingå i bodelningen.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85217)