Bodelning efter kort giftermål

2017-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej Vi har varit gifta i 4 månader och ska skiljas, och hon kommer kräva hälften av bohaget( det mesta är mitt som jag hade innan vi träffades) kan hon kräva hälften efter bara fyra månader? Ska mitt lån som jag har, ska den skulden delas oxå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är att bodelning görs när ett äktenskap upplöses. Sådan behöver dock inte ske om ni endast har enskild egendom eller ingen av er begär att få ta över bostad eller bohag från den andre maken. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB.

Det finns dock en undantagsregel i 12 kap. 1 § ÄktB. Om det med hänsyn till äktenskapets längd men även andra omständigheter anses oskäligt att göra en bodelning enligt 11 kap. ÄktB så ska bodelningen istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. För att den här regeln ska bli aktuell bör äktenskapet ha varat i mindre än fem år, men även tiden som samboende innan äktenskapet räknas in. Ett annat skäl som talar för jämkning är att en av makarna har betydligt större förmögenhet än den andra.

Sammanfattningsvis bör det alltså vara möjligt att jämka bodelningen i det här fallet så att du får behålla mer av giftorättsgodset. När det gäller skulderna så delar man inte på dem utan vardera make svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?