Bodelning efter ett års äktenskap

2019-06-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag har köpt huset 2002 i september själv, av min blivande fru och hennes ex. Ett år senare så gifte vi oss. Nu har vi skiljt oss. Vad gäller när vi ska göra bodelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor vad gäller bodelning regleras i äktenskapsbalken (1987:230).

Nu när ni har skiljt er så ska eran egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:230). Det som ska ingå i bodelningen är erat giftorättsgods (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230).

Giftorättsgods kan med andra ord vara egendom som ni köpt själva och äger, men även egendom som ni har köpt tillsammans och samäger. Enskild egendom kan vara egendom som ni till exempel skrivit äktenskapsförord om eller något som någon av er har fått i gåva, eller testamente eller arv (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230).

Om huset är giftorättsgods eller inte, beror på flera omständighet som inte framkommer i din fråga. Därmed är det svårt för mig att ge dig ett exakt svar. Är huset att anse som giftorättsgods så skall huset dock ingå i bodelningen. Är huset att anse som enskild egendom så skall det inte ingå i bodelningen.

Dessutom finns det även en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230), som säger att den som behöver bostaden bäst har rätt att få den. Detta innebär att huset skulle kunna tillfalla din ex-fru, men endast om det inte är att anse som enskild egendom och om hon har bäst rätt till boendet.

I din fråga så nämner du även att du och din ex-fru endast har varit gifta i ett år. Det innebär att den "rikare" parten, det vill säga den som äger mest giftorättsgods får behålla mer av sitt giftorättsgods. Istället för att dela lika. Detta är en jämkning av bodelningen eftersom att äktenskapet har varit kort. Skulle äktenskapet varat längre än fem år, så skulle giftorättsgodset ha delats dela.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå159 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 22:45
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2267)
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad
2019-08-12 Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?
2019-08-08 Ska lägenheten jag äger ingå i en bodelning trots att vi är separerade?

Alla besvarade frågor (72048)