FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/06/2019

Bodelning efter ett års äktenskap

Hej! Jag har köpt huset 2002 i september själv, av min blivande fru och hennes ex. Ett år senare så gifte vi oss. Nu har vi skiljt oss. Vad gäller när vi ska göra bodelning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor vad gäller bodelning regleras i äktenskapsbalken (1987:230).

Nu när ni har skiljt er så ska eran egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:230). Det som ska ingå i bodelningen är erat giftorättsgods (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230).

Giftorättsgods kan med andra ord vara egendom som ni köpt själva och äger, men även egendom som ni har köpt tillsammans och samäger. Enskild egendom kan vara egendom som ni till exempel skrivit äktenskapsförord om eller något som någon av er har fått i gåva, eller testamente eller arv (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230).

Om huset är giftorättsgods eller inte, beror på flera omständighet som inte framkommer i din fråga. Därmed är det svårt för mig att ge dig ett exakt svar. Är huset att anse som giftorättsgods så skall huset dock ingå i bodelningen. Är huset att anse som enskild egendom så skall det inte ingå i bodelningen.

Dessutom finns det även en regel i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230), som säger att den som behöver bostaden bäst har rätt att få den. Detta innebär att huset skulle kunna tillfalla din ex-fru, men endast om det inte är att anse som enskild egendom och om hon har bäst rätt till boendet.

I din fråga så nämner du även att du och din ex-fru endast har varit gifta i ett år. Det innebär att den "rikare" parten, det vill säga den som äger mest giftorättsgods får behålla mer av sitt giftorättsgods. Istället för att dela lika. Detta är en jämkning av bodelningen eftersom att äktenskapet har varit kort. Skulle äktenskapet varat längre än fem år, så skulle giftorättsgodset ha delats dela.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000