Bodelning efter äktenskapsskillnad

2019-05-04 i Bodelning
FRÅGA
HejHur lång tid har man på sej att begära bodelning efter en skilsmässa innan allt går förlorat?Tacksam för svarMvh Tony
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelningen för äktenskapsskillnad finner du i 9- 10 kap äktenskapsbalken. I regel ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § äktenskapsbalken.

Ingen tidsfrist

Vid bodelning efter äktenskapsskillnad uppställs ingen tidsfrist inom vilken en bodelning senast måste äga rum. Däremot kan rätten till bodelning gå förlorad om en make under lång tid underlåter att begära bodelning utan någon rimlig förklaring och därigenom får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett eller eftergivit sin rätt.

Rättspraxis

I NJA 2009 s. 437 ansågs en make som påkallat bodelning 10 år efter äktenskapsskillnad inte förlorat rätten att påkalla bodelning. Maken hade underlåtit att påkalla bodelning på grund av de fd. makarnas barn var små vid äktenskapsskillnad och maken ansåg att det var bättre att de fick bo tillsammans med den andra föräldern i det som tidigare var deras gemensamma hus. Högsta domstolen ansåg att detta var en förklaring som inte kunde lämnas utan avseende.

I NJA 1993 s. 570 ogillades ett yrkande om bodelning med anledning av att maken väntat 24 år med att framställa yrkande om bodelning, samt att det inte gavs någon rimlig förklaring till detta.

Sammanfattning

Det finns således ingen tidsfrist inom vilken du måste begära bodelning. I och med att rätten till bodelning kan gå förlorad när för lång tid har passerat från tidpunkten för äktenskapsskillnad råder jag dig att begära bodelning så snart som möjligt. Vad som utgör en rimlig förklaring till underlåtenheten med begäran kan jag tyvärr inte svara på, det är upp till domstolen att bedöma.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2269)
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (72111)