FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/11/2019

Bodelning efter äktenskap

Hej

Min fru vill skiljas, vad gäller?

Innan vi gifte oss så hade jag en fastighet som det står att ägandet tillfalla mina barn, men nu har jag precis såld detta, vem skall ha pengarna nu om dom sitter på mitt konto?

Har även en fastighet till som står på mig sedan innan vi träffades.

Vi har även ett gemensamt konto.

Vi har ett testamente och där står att all min övriga kvarlåtenskap skall tillfalla mina barn, och vad arvinge erhåller skall vara enskild egendom och skall varken i äktenskap ingå i bodelning. Motsvarande skall gälla avkastningen liksom vad som träder i dess ställe.

Jag har även det gåvobrev från min mor på x antal kronor som har ökat i värde under tiden.

Vad betyder allt detta ?

Claes

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag delar upp frågan lite så blir den lättare att besvara.

Det som kan sägas såhär på förhand är att huvudregeln när ett äktenskap ska upplösas är att en bodelning ska göras enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Undantaget är antingen om ingendera part önskar dela på något eller om det bara finns vad som kallas enskild egendom. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Giftorättsgodset, som då är allt annat och är det som ingår i bodelningen enligt ÄktB 10 kap. 1 §. Från giftorättsgodset får man i skälig omfattning undanta personliga tillhörigheter, alltså kläder, smycken (dock inte alltför dyra), parfymer och presenter som alltså ska vara personligt kopplade till den ena maken enligt ÄktB 10 kap. 2 §. Saker man kan nyttja gemensamt räknas alltså inte in här.

När man utrett hur mycket vardera maken har i giftorättsgods drar man ifrån makarnas skulder från detta (ÄktB 11 kap. 2 §) och kvar blir ett belopp som man delar lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §.

Det vi alltså ska reda ut är i vilken mån de egendomar du frågat om är enskild egendom eller inte.

Angående den sålda fastigheten

Jag antar utifrån din fråga att fastigheten vid din död skulle tillfalla dina barn. Beräkningen man gör av giftorättsgodset har utgångspunkten i de förhållanden som rådde då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Alltså, de skulder och tillgångar ni hade vid den tidpunkten är det som räknas in i bodelningen. Det innebär att såvida tillgången inte är skyddad enligt någon av de alternativ som finns i ÄktB 7 kap. 2 § så är pengarna på kontot giftorättsgods och kommer räknas med i bodelningen.

Fastigheten

Detsamma gäller i regel här. Om inte egendomen är skyddad genom äktenskapsförord, ärvd med förbehållet att det är din enskilda egendom eller köpt med pengar som var enskild egendom så är även fastigheten giftorättsgods oavsett om den på pappret står på dig.

Det gemensamma kontot

Det samma gäller här. Ert gemensamma konto är också giftorättsgods, såväl som era personliga.

Testamentet

Angående ditt testamente så är det inget som påverkar hur förhållandena ter sig i er bodelning utan är det som bestämmer vad som händer med det som blir över efter dig när du går bort. Att arvet till dina barn från dig blir enskild egendom skyddar ditt arv till dem i en eventuell bodelning för deras skull. Ditt arv (och det som träder i dess ställe, alltså om något köps med pengar från arvet) kommer alltså inte att tas med i bodelning om någon av dina barn genomgår en sådan. Däremot händer ju inget av detta förrän du går bort och det har därför ingen betydelse för er bodelning eftersom ni båda fortfarande lever.

Gåvobrevet

Beroende på hur gåvobrevet är utformat så kan detta vara enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § 2 punkten. Gåvobrevet ska alltså innehålla villkoret att det är din enskilda egendom för att det ska vara undantaget från bodelningen.

Just nu ser det alltså ut som att det mesta av dina tillgångar kommer att medtas i er bodelning. Det man ska komma ihåg är att bodelningen under de flesta omständigheter är en överenskommelse mellan makarna. Det finns alltså alla möjligheter att utforma er egen bodelning utefter vad ni själva tycker är skäligt!

Bodelningens krav på skriftlighet

En mycket viktig sak att komma ihåg om man gör på detta sätt och inte har juridiska ombud med sig är att bodelningen ska vara skriftlig enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det har betydelse eftersom det inte finns någon tidsgräns för när en bodelning måste vara klar. Det innebär alltså att makarna kan skilja sig och separera men har ingen skriftlig bodelning gjorts så kan den ena parten komma tillbaka åratal senare och kräva en bodelning med de förhållanden som rådde då man skilde sig. Det är en situation man inte vill sätta sig i! Så oavsett vad ni kommer fram till sinsemellan, se till att upprätta ett tydligt dokument om hur ni fördelar giftorättsgodset, underteckna det båda två så vet du att ni är skyddade inför framtiden.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”