FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/09/2015

Bodelning & betänketid

Min fru och jag kommer att skiljas. Vi bor fortfarande tillsamans i lägenhet ( hyreserätt ) Årende för skilsmässan har registrerats hos Tyngsreten den 31 Augusti 2015. Jag har köpt ett lägenhet för att flita ut so snabt som möjligt för att vi kan inte bo tillsamans längre och jag skrev på kontraktet den 3 September 2015.

Min fru ( fortfarande kallat fru för att vi är under betänke tid ) vill nu ha halva del i den lägenhet som jag har köpt.

Har hon rätt att få den på bodelningen?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga till oss på Lawline!

Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken, se här.

Huvudregel

Utgångspunkten vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad är att egendomsförhållandena vid brytdagen, dvs dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes, läggs till grund för den kommande bodelningen, se här. Detta innebär att egendom som du hade när talan väcktes om äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen medan egendom förvärvad efter att talan väckts inte ska ingå.

Redovisningsplikt

Kom ihåg att under tiden från att talan om äktenskapsskillnad väckts tills dess att bodelning sker föreligger en redovisnings- och upplysningsplikt för förvaltningen av egendom, se här. Redovisningsplikten innebär en skyldighet att redovisa hur egendom påverkats (t.ex genom köp eller försäljning). Skyldigheten omfattar inte endast giftorättsgods utan all makarnas egendom.

Detta innebär exempelvis att om en make säljer egendom efter kritiska punkten och köper något nytt för dessa pengar, måste ändå summan redovisas vid bodelningen.

Syftet med redovisnings- och upplysningsplikten är att kunna genomföra en så korrekt bodelning som möjligt när tiden för bodelning är kommen.

Bodelning när mål om äktenskapsskillnad pågår

Utifrån omständigheterna i frågan utgår jag från att ni fortfarande bor tillsammans i en hyresrätt. Skulle dock detta inte vara fallet längre, finns en regel som ger möjlighet att förrätta bodelning under tiden mål om äktenskapsskillnad pågår. Regeln syftar till att underlätta just en sådan situation där makarna bor isär. En sådan bodelning genomförs på begäran av en av makarna och bestämmelsen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare