FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/09/2019

Bodelning & Begravningskostnader

Betalning av begravning?

Min man dog för några månader sedan, vi var gifta och hade inga gemensamma barn. Min man har två barn sedan tidigare och jag är fullt införstådd med att de nu ska ärva hälften av giftorättsgodset (halva boendet mm). Jag har ett eget konto med sparade pengar och pengar från min mors bortgång och tänkte begära att jag får behålla mitt giftorättsgods av det och att hans barn får ärva hans pengar från hans konto , är det möjligt? Om det är möjligt så undrar jag också vart ifrån pengarna för begravningskostnaderna ska tas? Kommer det att tas från mitt giftorättsgods eller från dödsboet som hans barn ärver?

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag tänkte först försöka förklara något allmänt och kortfattat om vad som gäller vid en bodelning. Om ena maken avlider resulterar detta i att äktenskapet upplöses, då ska en bodelning först göras mellan makarna innan arvsskiftet genomförs (9:1 ÄktB). I denna bodelning ska giftorättsgods ingå, där enskild egendom fråntas (10:1 ÄktB). Är makes egendom inte enskild egendom kan man ha som utgångspunkt att den kommer utgöra giftorättsgods (se 7:1 ÄktB). Exempel på enskild egendom är egendom som skrivits som sådant i ett äktenskapsförord. Giftorättsgods räknas samman, avdrag görs för skulder, och därefter delas det på hälften mellan makarna (11:2-3 ÄktB). Det blir denna del efter genomförd bodelning som utgör kvarlåtenskapen för den avlidne (tillsammans med eventuell enskild egendom denna person hade). Gällande din fråga om dina pengar beror det alltså på om ni har skrivit ett äktenskapsförord där viss egendom fråntas, om din mors arv utgör enskild egendom. Eller om det helt enkelt i praktiken kommer falla sig så att det utgör hälften av giftorättsgodset. Gällande en viss penningsumma tordes det även vara viktigt att denna är tydlig avskild från makens pengar för att kunna urskiljas som enskild egendom.

Utgångspunkten är att egendomen ska delas lika mellan makarna, och hade ni inte avtalat om att viss egendom skulle utgöra enskild egendom eller att pengarna du fått från din mor hade villkoret (i ett testamente eller gåvobrev), kommer huvudregeln att gälla. Makarnas egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Enskild egendom ska normalt inte ingå i bodelningen (om ni inte i ett äktenskapsord har avtalat annat).

Utgör arvet inte enskild egendom (inget villkor framgick i testamente, och ni makar sinsemellan har inte skrivit det i ett äktenskapsförord) är utgångspunkten fortfarande att vardera make tilldelas sin egen egendom. Du får alltså i första hand behålla din egen egendom. Du kan dock tvingas betala en mellanskillnad ifall detta blir relevant (ifall din "egendomsdel" är större än din makes). Sammanfattningsvis kan du få rätt att "behålla" pengarna på ditt konto, om det går jämt ut gällande övrig egendom.

Gällande din fråga om begravningskostnaderna framgår det av 20:4 1 st ÄB att vid bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Begravnings och bouppteckningskostnader, ska dock också tas upp i bouppteckningen som skulder även då dessa föreligger efter dödstidpunkten. Dödsboet ska alltså ta kostnaderna för kostnader kopplade till begravningen (det vill säga från den avlidnes tillgångar/kvarlåtenskap).

Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”