Bodelning - Aktiebolag och enskild firma

2020-06-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag är gift med en man som har öppnat upp en konsultfirma efter att han har gått i pension. Vi har gemensam ekonomi och äger tillsammans villa etc. Vi har 2 vuxna barn. Inga speciella papper är skrivna om enskild egendom. Min fråga är: vid en ev skilsmässa, är pengarna som finns i firman hans eller delar vi även på dessa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Svaret på din fråga beror lite på vilken bolagsform konsultfirman är. Jag kommer därför ge två svar, dels om firman är ett aktiebolag och dels om det är enskild firma. Dessa är de bolagsformen som ligger närmast till hands att anta att det gäller men det kan vara en annan, då är du självklart välkommen att ställa frågan på nytt till oss på Lawline.

Om det är ett aktiebolag

Om din man driver konsultfirman som aktiebolag så är bolaget en egen "juridiskt person" som kan äga tillgångar. Det är därför bolaget och inte din man som äger tillgångarna i bolaget. Dock äger din man bolagets aktier, om inget annat är avtalat mellan er utgör dessa s.k. "giftorättsgods" (äktenskapsbalken 7:1).

Eftersom aktierna utgör giftorättsgods ska de ingå i bodelningen (äktenskapsbalken 10:1). Detta betyder inte nödvändigtvis att du måste eller kan få hälften av aktierna utan dessa ska endast ingå i beräkningen av era totala tillgångar som sedan ska delas lika mellan er (äktenskapsbalken 11:1 jämte 11:3). Din man har "förtur" till aktierna men ni kan komma överens om att du ska få en del av dem om ni så vill (äktenskapsbalken 11:7).

Om din man har ett aktiebolag blir svaret på din fråga att bolagets tillgångar inte ska ingå i bodelningen men att självaste bolaget (aktierna) ska det.

Om det är en enskild firma

En enskild firma (i lag kallat "enskild näringsverksamhet") är ingen egen juridisk person till skillnad från ett aktiebolag. Detta innebär att bolagets tillgångar och skulder ses som din mans tillgångar och skulder. Återigen gäller att om inte något annat avtalats mellan er så är det giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (äktenskapsbalken 7:1 jämte 10:1). Här blir det dock de faktiska tillgångarna och inte bara andelar i bolaget.

Om konsultfirman drivs som enskild firma blir svaret på din fråga ja, tillgångarna ska ingå i bodelningen och delas lika mellan er (äktenskapsbalken 11:1 jämte 11:3). Din man har dock förtur till tillgångarna (äktenskapsbalken 11:7). Om det enbart rör sig om pengar och inte några saker bör detta inte spela någon stor roll, det kan dock bli så att din man hellre tar pengarna i firman än t.ex. möbler som ni äger.

Avslutande ord

Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Ifall du har ytterligare frågor eller om jag antog fel med att det antingen var enskild firma/aktiebolag är du självklart varmt välkommen att ställa frågan på nytt till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88142)