Bodelning äktenskap

2015-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Vad krävs av mig som hustru för att få igenom en bodelning
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

En bodelning kallas det när ni i egenskap av makar delar upp er egendom mellan er. Bestämmelser om detta finns bland annat i 9 kap Äktenskapsbalken (ÄktB) se (här). En bodelning kan göras antingen under pågående äktenskap eller vid äktenskapsskillnad. Då jag inte vet vilket av alternativen som är aktuellt för dig redogör jag lite kort för båda.

För att få igenom en bodelning under bestående äktenskap måste makarna vara överens. Makarna måste både vara överens om att en bodelning ska göras samt hur egendomen ska fördelas. Detta står i 9 kap 1§ 2st ÄktB. Bodelningen ska sedan anmälas skriftligen till Skatteverket.

Vid äktenskapsskillnad ska bodelning som huvudregel genomföras. Undantag är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken- i dessa fall är bodelning frivillig. Bodelningen skall ske när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad och äktenskapet är upplöst. Dock skall bodelningen göras innan dom men under tiden att målet pågår om någon av makarna begär det, 9 kap 4§ ÄktB. En bodelning ska upprättas av båda makar tillsammans. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda. Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som hjälper er, 17 kap 1§ ÄktB. Bodelningsförrättaren bestämmer då vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och fördelas mellan er.

Vad som krävs från den ena makan för att få igenom en bodelning är alltså lite svårt att svara på. Ska bodelningen göras under pågående äktenskap krävs att båda makar är överens och vid äktenskapsskillnad är huvudregeln att bodelning ska ske och då krävs inget mer än just att äktenskapet upplöses för att en bodelning ska få genomföras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2673)
2020-11-28 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?

Alla besvarade frågor (86590)