FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/12/2017

Bodelning.

Hej

Har en fråga om Bodelning, min blivande exfru och jag har ett antal gemensamma skulder, hon är långtidssjukskriven och har således en låg inkomst från försäkringskassan.

Jag har fast inkomst och tillräckliga medel att betala dessa skulder.

Vid en bodelning, gör man uppdelning rätt av i alla fall eller ser man främst till vem som kan betala av dom gemensamma skulderna?

Lawline svarar

Hej.

Tack för din fråga. Jag kommer kort förklara hur en bodelning sker. Ett kort svar finns nedan.

Grund för bodelning:

Den grundläggande principen är att när man skiljer sig så ska man få det som man äger. Om egendomen ägs gemensamt så ska denna delas lika (9 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Vad gäller skulder så ansvarar makarna själva för dem. Det innebär att om ena maken är skuldsatt så kan inte borgenärerna vända sig till den andra maken (1 kap. 3§ äktenskapsbalken).

Efter det att giftermålet tagit slut så ska makarna ansvara helt för sig själva vad gäller ekonomiskt (6 kap. 7§ äktenskapsbalken). Däremot har den andra maken rätt till bidrag under en viss tid efteråt om det är så att maken får problem av sin försörjning. Den tiden är däremot ganska kort. Tiden då maken har rätt till bidrag varierar. Man brukar ta hänsyn till hur länge äktenskapet varat (6 kap. 7§ 2 och 3 stycket äktenskapsbalken) och vilket behov den andra maken har av stöd.

Om man dessutom har barn tillsammans så ska makarna gemensamt ta hand om barnet även om barnet intå bor med båda (7 kap. föräldrabalken). Barnen ska ses som det centrala vid bodelningen.

I ditt fall:

Du har ingen skyldighet att betala av din makes skulder om skulderna är din makes privata skulder. Är skulderna gemensamma ansvarar ni båda för dem. Det innebär att ni mest delar allt rakt av bortsett från den enskilda egendomen (7 kap. 1,2,3 §§ äktenskapsbalken).

Däremot så nämnde du att din make är sjukskriven och skuldsatt. Om det innebär att din make kommer få problem men försörjningen efter en skilsmässa så har din make rätt att få visst bidrag under en tid därefter. Tiden och beloppen räknas som vad som är "skäligt"/rimligt. Ert äktenskaps tid spelar också in på bedömningen om vad som är skäligt.

Svar:

Du måste inte betala din makes skulder men det finns inget som hindrar dig från att göra det. Dina skulder är dina och din makes skulder är din makes. Det innebär att ni delar allt som är gemensamt rakt av och behåller det som tillhör er. Principen är att ni ska få lika mycket i värde efter bodelningen. Det innebär däremot att ni inte måste dela exakt alla saker rakt av. Utan så länge ni får motsvarande värde så är det okej.

Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk hjälp så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänster för snabba svar.

Mvh/Henrik Berg

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000