Blir vice ordförande automatiskt ordförande om ordförande inte ställer upp i omval?

2021-06-07 i Föreningar
FRÅGA
om ordförande meddelat att hen inte ställer upp för omval är det då inte automatiskt vice ordförande som blir ordförande
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om vad det handlar om för ordförande, t.ex. om det är en ordförande i en ekonomisk förening eller en ideell förening. Det kan skilja sig från olika föreningar och organisationer för vad som gäller i det specifika fallet. Du får därmed leta i stadgarna om vad som gäller i ditt fall, dvs. om det står att vice ordförande automatiskt blir ordförande om ordförande har meddelat att hen inte ställer upp för omval.

Det vanliga är däremot att vice ordförande tar över ordförandes uppgifter ifall ordförande skulle avgå sitt mandat genom att denne exempelvis avlider eller går i konkurs. Detsamma gäller om ordförande endast är frånvarande vid ett specifikt möte. Däremot brukar det inte vara vanligt att vice ordförande automatiskt blir ordförande endast för att ordförande meddelat att hen inte ställer upp för omval. Utan det vanliga är då att ordförande fortsätter att vara ordförande till dess att det blir omval, och när omvalet äger rum så sker en ny omröstning om vem som ska vara ordförande, detta behöver inte nödvändigtvis vara vice ordförande.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?