Blir jag skyddad om jag lägger upp ett särskilt bankkonto för min förening?

2017-10-12 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Jag är kassör i en liten studentförening på Stockholms universitets studentkår. Vi får bidrag från Studentkåren och en nationell förening som också stödjer liknande verksamhet. Vi startade upp förra året och har fram tills nu en omsättning på 13 000 kr. Andra lokalavdelningars kassörer har startat ett bankkonto för deras respektive föreningar, med en kostnad på 1000-2000 kr per år. De omsätter upp emot 50-100 000 kr per år. Jag tycker att kostnaden för att starta ett föreningskonto innebär en för stor utgift för oss men har förstått att jag därigenom blir skyddad på något vis? Hur fungerar det och behöver jag ändra bankkontoupplägget som det är idag?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Ideella föreningar omfattas i Sverige inte av någon särskild lagstiftning. Förutom att föreningen ska ha en stadga och en styrelse finns det i princip inga krav på hur föreningens verksamhet ska bedrivas (förutom att föreningen naturligtvis måste följa skattelagstiftning och liknande).

Angående den specifika frågan om bankkonto finns det ingenting som hindrar att intäkterna tas om hand av exempelvis föreningens ordförande och förvaras på hens privata konto. Det är oftast den ekonomiskt mest gynnsamma lösningen, eftersom det, precis som du påpekar, kostar en slant att starta ett föreningskonto. Ordföranden ansvarar förstås för att pengarna används för ändamål som är till nytta för föreningen. Skulle pengarna gå till ordförandens privata konsumtion kan föreningen, även om det förstås kan vara svårt i en liten förening, vidta rättsliga åtgärder.

Jag ser således inga problem med att du avstår från att starta ett formellt föreningskonto. Den enda risken du tar är att föreningens övriga medlemmar blir misstänksamma över hur intäkterna hanteras. Detta bör dock kunna undvikas genom att du, vilket jag tror är gratis på alla banker, startar ett särskilt konto via din internetbank, döper det till föreningens namn och sedan löpande redovisar vad som kommer in respektive går ut ifrån kontot. Under sådana omständigheter kan jag inte se hur du skulle kunna råka illa ut.

Varmt lycka till med det fortsatta föreningsarbetet!

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?