Blir jag ansvarig för min makes skulder vid separation?

2019-09-24 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man skall skiljas. Han har en enskild firma som startades under vårt äktenskap. Detta företag har idag skulder hos KFM och även obetalda fordringar på över miljonen. Vi äger ingenting, dvs inget hus/lägenhet, bil eller dyligt. Min fråga är, blir även jag skyldig till dessa skulder vid en separation eller är dem enbart hans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?

En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva.

Huvudregel är att vardera make ansvarar för sina egna skulder och inte för den andra makens, se 1 kap 3 § ÄktB. Att viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförordet påverkar inte äganderättsförhållandena, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes liksom ansvaret för skulderna. För gemensamma skulder, är båda makarna dock ansvariga, jämför 2 § Lag om Skuldebrev.

Skuldavräkning och lottläggning

När det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB.

Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Huvudregel är att en skuld ska avräknas från makens giftorättsgods, exempelvis kommer skulden på företaget avräknas från giftorättsgodset OM den enskilda firman är giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB.

Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska dock i första första hand ska avräknas mot denna egendomen, det vill säga om den enskilda firman är enskild egendom. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker för att täcka skulden, som en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand kan ske, se 11 kap 2 § 2 st ÄktB Överstiger skulderna tillgångarna, innebär det att din make tar med sig "noll" till bodelning istället för ett minusvärde. Detta eftersom ni svarar för era egna skulder, 1 kap 3§ ÄktB.

Av uppgifterna i din fråga är det därför sannolikt att din make kommer att "ta med sig noll" till bodelningen, och att det giftorättsgods som eventuellt återstår efter din en skuldavräkning kommer att fördelas lika er emellan, 11 kap 3 § ÄktB. Du kommer därför inte bli ansvarig för hans skulder.

Sammanfattning

Huvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Om den enskilda firman är enskild egendom kommer därför skulden som är hänförliga till den avräknas mot sådan egendom. Skulle egendomen inte räcka till, sker en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand. Är den enskilda firman däremot giftorättsgods, kommer avräkning av skulden ske mot sådan egendom. Överstiger skulderna tillgångarna kommer din make ta med sig "noll" till bodelning, istället för ett minusvärde. Din man ansvarar därför själv för sina skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2518)
2020-05-27 Kan bodelning rivas upp i efterhand?
2020-05-25 Ska efterarv tas ut innan bodelning och vad gäller angående bodelning vid korta äktenskap?
2020-05-23 När måste sambos begära bodelning?
2020-05-22 Kan eget lån från samägd bostadsrätt dras av från tillgångar vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80309)