Blir ett testamente giltigt genom att klanderfristen går ut?

2020-11-03 i Testamente
FRÅGA
Hej Lawline!Min far gick bort förra året och lämnade efter sig ett underskrivet, daterat mars -17 men obevittnat testamente. Testamentet går ut på att barnbarnen ärver hälften och vi tre syskon hälften.Testamentet bifogades bouppteckningen och bouppteckningen är godkänd av Skatteverket.Min bror är myndig men har en god man. De godkänner inte testamentet. Övriga parter godkänner det.Kan testamentet vinna laga kraft även om det inte är formellt upprättat (obevittnat men underskrivet av min far) genom att klanderfristen går ut?När börjar klanderfristen (sex månader) gälla? Mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Blir ett testamente, som ej är formellt upprättat, giltigt genom att klanderfristen går ut?

Formkraven för ett giltigt testamente framgår i Ärvdabalken (ÄB) 10:1. Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testator, och två personer måste bevittnat testators underskrift eller att testator inför vittnena vidkänner sin underskrift, alltså talar om att det är dennes underskrift. Vittnena ska skriva under testamentet och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Dock behöver vittnena ej veta vad som står i testamentet. Vittnena måste även vara samtidigt närvarande.

Om formkraven i 10:1 ÄB inte är uppfyllda är testamentet inte giltigt (13:1 ÄB). I din fråga framgår det att din far efterlämnade ett obevittnat testamente med en underskrift. Eftersom det inte närvarade några vittnen betyder det att testamentet inte upprättats på ett korrekt sätt och är därför ogiltigt.

Testamentet blir dock inte automatiskt ogiltigt utan för att testamentet ska bli ogiltigt krävs det att arvinge väcker en klandertalan vid domstol. Klandertalan måste göras inom sex månader från det att den arvingen som vill klandra blivit delgiven testamentet (14:5 ÄB och 14:4 ÄB). Har inte klandertalan väckts inom denna tid så gäller testamentet trots att det inte är formellt upprättat.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2836)
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?

Alla besvarade frågor (92105)