Blir ett testamente en offentlig handling när testatorn avlidit?

2020-10-29 i Testamente
FRÅGA
Hej LawlineVem eller vilka har rätt att läsa mitt testamente efter min dödÄr mitt testamente en offentlig handling efter bouppteckningenoch arvsskiftet så att vem som helst har tillgång till innehållet ?Alltså personer som ej är inskrivna i testamentet ?Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Ditt testamente blir inte automatiskt en offentlig handling efter bouppteckningen, däremot kan det bli en offentlig handling indirekt om testamentet bifogas i bouppteckningen. Det beror på att bouppteckningen är en offentlig handling.

De som har rätt att läsa ditt testamente är de som är dödsbodelägare samt eventuella legatarier. En legatarie är en person som inte tillhör den legala arvskretsen, t.ex. eventuella barn och som genom testamentet ärver antingen en viss summa pengar eller en viss sak ifrån dig. Dessa personer måste nämligen delges testamentet vid din bortgång (14 kap. 4§ ÄB).

Om det kommer att finnas en testamentsexekutor så kommer även denna att få tillgång till testamentet för att kunna fullgöra sitt jobb.

Därmed är det ingen utomstående person förutom eventuell testamentesexekutor som har rätt att läsa testamentet, så länge testamentet inte bifogas i bouppteckningen.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2859)
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?

Alla besvarade frågor (93124)