Blir det någon skillnad avseende mina respektive min partners särkullbarns arvsrätt om vi är sambor eller gifta?

Hej Har jag fattat detta rätt om man är sambo och inga gemensamma barn men barn på varsitt håll som är vuxna så ska barnen ha ut sitt arv direkt oavsett om man är gift eller sambo Tacksam för svar. Jag menar inte om särkullbarnet är gift eller sambo utan jag själv som har särkullbarn o även min sambo om det blir någon skillnad för mig eller honom om vi gifter oss

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur dina och din partners respektive särkullbarns arvsrätt påverkas beroende på om ni är sambor eller gifta. De lagar som behandlar detta är ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).

Vad blir då skillnaden på ett särkullbarns arvsrätt om dennes förälder är i ett samboförhållande eller ett äktenskap?

Egentligen finns det bara en väldigt liten skillnad avseende era respektive särkullbarns rätt att ärva om ni antingen är sambor eller är gifta. Jag kan börja med att konstatera att det som huvudregel gäller, oavsett om du och din partner är sambor eller gifta, att särkullbarnen alltid ska ha ut sitt arv direkt (ÄB 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § första stycket). Så oavsett om en sambo eller en make avlider så är huvudregeln att särkullbarnet får ta del av sitt arv direkt, som du också mycket riktigt påpekar i din fråga.

Däremot är det ju så att varje huvudregel har sitt undantag, vilket för oss in på den enda skillnaden. Det är nämligen så att när en sambo avlider, så får efterlevande sambo alltid välja om bodelning ska ske eller inte (SamboL 8 § och 18 § första stycket). Bodelning innebär att sambornas egendom fördelas lika mellan dem. Det som då kan påverka särkullbarnets rätt att få ut sitt arv direkt, är nämligen hur mycket den efterlevande sambon får ut från bodelningen. Om den egendom som efterlevande sambo får ut från bodelningen är värd mindre än två prisbasbelopp (91 000 kr), så får efterlevande sambo i den mån det räcker få ut så mycket av den avlidne sambons egendom att det uppfyller två prisbasbelopp (SamboL 18 § andra stycket). Jag kan illustrera detta med ett exempel nedan.

Ett exempel

Sambo A och sambo B ingår i ett samboförhållande. Sambo A har ett särkullbarn. Efter 10 år avlider sambo A. Egendomen som ingår i bodelningen är totalt värd 100 000 kr, vilket innebär att sambo B efter bodelningen får 50 000 kr. Eftersom två prisbasbelopp är 91 000 kr, så får sambo B ytterligare 41 000 kr från A:s egendom för att uppfylla kravet på två prisbasbelopp. Särkullbarnet får då vänta tills sambo B avlider för att få ut resten av sitt arv, så länge får särkullbarnet nöja sig med att ärva 9 000 kr.

Det som händer i exemplet ovan är alltså att särkullbarnet får vänta tills efterlevande sambo avlider för att få ut hela sitt arv. Observera att detta endast gäller när den egendom som efterlevande sambo får ut från bodelningen är värd mindre än två prisbasbelopp. Det som då blir skillnaden beroende på om du och din partner är sambor eller gifta, är hur många prisbasbelopp som efterlevande make/sambo har rätt att få ut från bodelningen. Som jag nämnt ovan, så är det för en sambo två prisbasbelopp som gäller som minimum, men för en make är det nämligen fyra prisbasbelopp som gäller som minimum (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket).

Svaret på frågan

Så för att sammanfatta, så har egentligen era särkullbarn samma arvsrätt oavsett om du och din partner är sambor eller gifta. Det som blir skillnaden är endast det som sker i bodelningen. Som jag nämnt ovan, så måste alltså en efterlevande sambo få ut så mycket av den andre sambons egendom i bodelningen att det täcker två prisbasbelopp, detta påverkar ju hur mycket särkullbarnet ärver direkt. Särkullbarnet till den avlidne sambon får helt enkelt vänta med att få ut hela sitt arv om efterlevande sambo fått ut mindre än 91 000 kr från bodelningen. Skillnaden gällande äktenskap blir egentligen bara angående antalet prisbasbelopp, vilket är fyra (182 000 kr). Så om efterlevande make ur bodelningen får mindre än 182 000 kr, så tas även där det som fattas ur den avlidne makens egendom, vilket ju påverkar storleken på arvet för särkullbarnet för en avliden make.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”