Blir det huvudförhandling om jag inte bestrider talan?

Har fått en stämningsansökan från tingsrätten i Ystad angående klandran av testamente. Vad händer om jag inte bestrider testamentet. Blir det ändå rättegång?

Lawline svarar

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din frågan!

I den stämningsansökan som delgetts dig ska finnas uppgifter om att rätten uppmanar dig att bemöta ansökan i ett så kallat svaromål, se rättegångsbalken (1942:720) (RB) 42:5. Om du anser att det parten yrkar i stämningsansökan är korrekt och riktigt kan du i svaromålet ange att du medger yrkandet, se RB 42:7 1 st. p 2. Det betyder att rätten kommer kunna döma i målet på handlingarna, se RB 42:18 1 st. 3 p. Det blir då ingen huvudförhandling utan processen blir mycket enkel och kortvarig. Ett medgivande får effekten att rätten dömer i enlighet med vad din motpart yrkat.

Om ditt svaromål är så pass ofullständigt att det inte går att tyda om du håller med din motpart eller inte och av vilka skäl, kan rätten, om de informerat din om detta, meddela tredskodom, se RB 42:11 1 st. och RB 44:7a 2 st. Detsamma gäller om du inte svarar alls, se RB 44:7a 1 st. Det får samma effekt som ett medgivande. Tingsrätten meddelar dom i målet i enlighet med yrkandet i stämningsansökan, se RB 44:8 2-3 st. Någon huvudförhandling hålls inte utan domen meddelas på handlingarna, se RB 42:18 1 st. 2 p.Dock har din motpart en möjlighet att motsätta sig att en tredskodom meddelas och istället begära att målet avskrivs. En sådan begäran lämnar motparten oftast om denne finner att du gjort rätt för dig och inte vill belasta dig som tappande part med rättegångskostnader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning