Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

2021-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. min fru och jag skilde oss 2016, min fru har en egendom (tomt) som är enskild egendom det avtalet skrevs på 70 talet, år 2000 byggde vi ett nytt hus på hennes enskilda egendom, är det huset att betrakta som enskild egendom eller är det giftorättsgods.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i jordabalken (JB).

För att även huset på den enskilda egendomen ska bli enskild egendom krävs det att den utgör fastighetstillbehör (2 kap. 1 § JB). Som huvudregel är ett hus på en fastighet fastighetstillbehör men det krävs att ägarförhållandena stämmer överens, innebärande att det måste vara ägaren till fastigheten som äger huset. (2 kap. 4 § JB). Om ni båda äger huset blir den inte fastighetstillbehör och därför inte enskild egendom.

Sammanfattningsvis

Huset är att betrakta som giftorättsgods förutsatt att det inte utgör fastighetstillbehör.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olof Funke
Fick du svar på din fråga?