Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

FRÅGA
En person A avlider och efterlämnar 4 st barn. Ett av barnen, B, avlider innan bouppteckning görs efter person A. Person B har två barn som då ärver person B:s del av arvet efter A. I bouppteckningen efter person A är person B:s två barn dödsbodelägare eller efterarvingar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Att vara dödsbodelägare innebär att man har arvsrätt enligt lag eller på grund av testamente. En dödsbodelägare har en omedelbar rätt till arv medan efterarvingar har rätt till arv efter att dödsbodelägaren har avlidit. Det är alltså en skillnad mellan dessa olika begrepp och det som avgör huruvida man är det ena eller det andra är alltså tidpunkten för arvet.

Dödsbodelägare är efterlevande make/sambo, legala arvingar och universella testamentstagare (18 kap 1 § ÄB). Finns inget testamente är det den legala arvsordningen som avgör hur arvet ska fördelas. B är bröstarvinge till A och ärver därmed som utgångspunkt (2 kap 1 § ÄB). Om B inte är vid livet är det som du skriver istället B:s barn som har direkt arvsrätt från A (2 kap 1 § andra stycket ÄB). B hade alltså varit dödsbodelägare, men eftersom B:s barn träder i B:s ställe är det istället B:s barn som är dödsbodelägare.

Som svar på din fråga gäller alltså att B:s barn blir dödsbodelägare eftersom de har direkt och omedelbar rätt till arv. De är därför inte efterarvingar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97717)