Blir ändringar av testamente giltiga?

Jag har en gift dotter och en son, som är sambo. De har bägge barn också.

Jag har tänkt skriva att min lägenhet ska bli enskild egendom, när jag dör. Kan jag bara uttrycka det själv och skriva ner det för hand? Vet att det ska bevittnas.

Kan jag i efterhand också skriva, att de saker ( möbler etc), som de fått av mig under åren, ska vara enskild egendom?

Jag har skrivit ett testament för hand om att lägenheten ska vara enskild egendom och skrev senare till med annan penna, att även sånt de tidigare fått, ska vara enskild egendom.

Sen bevittnades det.

Kan detta Testamente gälla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av att din fråga berör arv och testamente, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav i 10 kap. 1 § ÄB är uppfyllda. Dessa formkrav är:

- Testamentet ska vara skriftligt.

- Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.

- Du som ska testamentera ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.

- De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnande, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.

- Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.

Enligt 10 kap. 5 § ÄB kan du återkalla ditt testamente och i samband med detta är det möjligt att göra tillägg eller ändringar i testamentet, enligt 10 kap. 6 § ÄB. Återkallande och ändringar av ett testamente kan göras genom att antingen förstöra det gamla testamentet och skriva ett nytt, eller genom att göra ändringar i det redan existerande testamentet.

Ett villkor för att dina ändringar eller tillägg i testamentet ska bli giltiga, är att samma formkrav följs som vid upprättandet av testamentet. Alltså de ovan uppskriva normkraven som hittas i 10 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att ändringen/tillägget ska göras skriftligen och undertecknas av dig som testator och två vittnen. Undantag för att formkraven i 10 kap. 1 § ÄB ska vara uppfyllda är om du som testator inte skulle kunna uppfylla dessa formkrav genom sjukdom eller annan nödsituation. Du kan då förordna din kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom att skriva ner din vilja och underteckna handlingen, enligt 10 kap. 3 § ÄB.

I ditt fall innebär detta att om dina ändringar/tillägg om att lägenheten ska vara enskild egendom, uppfyller de krav som redovisas i svaret och i enlighet med 10 kap 1 § ÄB, är giltiga. Det samma gäller tillägget om dina möbler som ska anses som enskild egendom i testamentet. Om du skulle vara osäker ifall ändringarna/tillägget är i enlighet med formkraven i 10 kap. 1 § ÄB, skulle jag rekommendera dig att förstöra det gamla testamentet och sedan skriva ett nytt testamente, för att vara helt säker på att din kvarlåtenskap fördelas så som du önskar. Om du skulle skriva ett nytt testamente, gör det i enlighet med ovan uppställda formkrav som också redovisas i 10 kap. 1 § ÄB. När du sedan har ett giltigt testamente, behöver du inte vara orolig för att det ska tolkas fel, då testamentet alltid ska läsas och tolkas efter din, testatorns vilja och önskningar, enligt 11 kap. 1 § ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är det bara att höra av dig till oss på Lawline igen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja TryggRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning