Bilkrock: vad blir påföljderna?

2020-10-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Krockade i en rondell igår. Upptäckte den andra bilen för sent som kom från vänster. Den hade ganska hög fart och rände in i min vänstra bakskärm. Inga personskador. Kan vara risk att jag anses som vållande, vad kan påföljden bli.? Rättegång? Dagsböter!? Hur mycket i så fall? Körkortet får man behålla i vilket fall enligt polisen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuellt lagrum
Först och främst så är man inte alltid tvungen att blanda in polisen vid en bilkrock. Oftast brukar dom inblandade parterna lösa det på tu man hand och endast skadeanmäla händelsen hos försäkringsbolaget, vilket således utesluter en rättegång. Men eftersom du har varit i kontakt med polisen så antar jag att den andra bilisten har ansett att du varit vårdslös i trafiken, vilket kan aktualisera två lagrum:

1) Vårdslöshet i trafik enligt 1 § trafikbrottslagen, eller

2) Vållande till kroppsskada eller annan sjukdom enligt 3 kap. 8 § brottsbalken.

Eftersom inga personskador uppkom så är nummer 2) utesluten, och kvar återstår vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik av normalgraden har endast dagsböter som påföljd (stycke 1), medan grov vårdslöshet kan ge upp mot två års fängelse (stycke 2). Av omständigheterna du anger så utgår jag ifrån att det rör sig om vårdslöshet av normalgraden. För att bli fälld krävs det inte bara att personen i fråga orsakat en trafikolycka, personen måste även ha handlat uppsåtligen eller tagit någon form av medveten risk. Det innebär alltså att den misstänkta har haft vetskap om att det kan föreligga en risk för att en olycka sker (även om det inte är avsikten). Gärningspersonens inställning brukar kallas "subjektiv täckning", och det objektiva rekvisitet är det faktiska handlandet och konsekvenserna av det (dvs själva krocken). För att kunna fällas för brott så måste både dem objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda.

Eventuella påföljder
När det rör sig om mindre allvarlig brottslighet, d.v.s. brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom, så kan åklagare besluta om ett s.k. strafföreläggande. Det innebär att åtal inte väcks och att ingen rättegång hålls. Strafföreläggande brukar vara det normala utfallet av trafikförseelser, det förutsätter dock att du som misstänkt erkänner brottet (antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod). Ifall en förundersökning har inletts så kan du få hem ett sådant brev av åklagaren, om du inte redan har fått det. Ifall du inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren i vissa fall välja att istället väcka åtal hos tingsrätten.

Dagsböter är en form av böter som beräknas efter två komponenter: Dels antalet dagsböter som bestäms utefter brottets allvarlighet, dels storleken på varje dagsbot som baseras på den dömdes ekonomiska situation. Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. 2 § brottsbalken. Vad gäller ditt körkort ligger inte det avgörandet i domstolens händer utan i Transportstyrelsens.

Sammanfattning
Nu vet jag inte alla bakomliggande omständigheter i just ditt fall, men som sagt krävs det inte bara att man har orsakat en trafikolycka, utan man måste också ha tagit en medveten risk för att kunna fällas för vårdslöshet i trafik (d.v.s. subjektiv och objektiv täckning). Faktorer som kan indikera på att föraren har gjort det är exempelvis att hålla på med mobilen när man kör eller sätta sig bakom ratten fast man är väldigt trött, men enligt praxis är det inte straffbart att någon brister i uppmärksamhet för ett kort ögonblick.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1533)
2021-06-19 Vad gäller om man inte följer reglerna för strandskydd?
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?

Alla besvarade frågor (93215)