Bilen försvunnen när firman som hade den lagt ner, kan man få ersättning?

FRÅGA
Mitt fordon har varit uppställt på 1 bildemontering under utredning efter brand, då vi fick avslag från försäkringsbolag ang ersättning så stod bilen kvar. Då vi skulle hämta den så saknades det delar på bilen & vi kunde inte köra därifrån(polisanmält). Då vi senare skulle hämta den på släp så hade firman upphört, bilen är borta,firman nedlagd men jag är fortfarande reg ägare. Kan jag stämma ägaren på bildemonteringen även om bilen är "försvunnen"
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

I mitt svar utgår jag ifrån att bilen efter branden hade ett visst värde kvar, då du anger att du ursprungligen avsåg att köra därifrån, och att inget som hänt påverkat din äganderätt till bilen. Jag utgår vidare ifrån att branden var polisanmäld och att bilen därför stod uppställd på bildemonteringen under polisutredningen.

Bildemonteringens ansvar för bilen.

När bildemonteringen mottager bilen för att inneha den under polisutredningen så har bildemonteringen mottagit bilen med så kallad redovisningsskyldighet d.v.s. de är skyldiga att lämna ut bilen till dig igen, rättsligt stöd finns i redovisningsmedelslagen.

Eftersom bilen lätt går att identifiera och bildemonteringen aldrig har fått rätt att sälja eller demontera bilen utan endast förvara den under utredningen så har ni rätt att få tillbaka bilen.

Bildemonteringens ägares ansvar.

Om bildemonteringen var ett handelsbolag, kommanditbolag eller, mindre troligt, en enskild firma kan du i första hand försöka vända dig till ägaren av firman. Vem denna person är borde du enkelt kunna få reda på genom att fråga polisen vilket bolag de anlitat eller om du har fått ett kvitto eller dyl. kolla på detta för att få reda på verksamhetens namn och sedan kan du vända dig till bolagsverket eller skatteverket för att få reda på ägarens namn. Ägaren är, i dessa former av bolag, nämligen personligt ansvarig för alla skulder bolaget hade när det avvecklades eller gick i konkurs (oklart vad som hänt i ditt fall), BL 2:20.

Genom att påpeka att hen är personligt ansvarig och att du kan komma att kräva skadestånd alt. polisanmäla att bilen är borta kan det vara så att ägaren till firman antingen "hittar bilen" eller ersätter dig motsvarande bilens värde.

Polisanmäla händelsen.

Om ägaren inte vill hjälpa till, inte går att få tag på eller om det rört sig om ett aktiebolag får du nog välja att polisanmäla händelsen. Vilket brott det är fråga om är polisens sak att utreda men för att din nyfikenhet ska stillas redogör jag för troliga brott. Det kan då röra sig om brotten förskingring, då bildemonteringen innehaft bilen för din räkning och ägaren möjligen har tillägnat sig bilen (gjort den till sin), eller olovligt förfogande, om bildemonteringen inte hört av sig till dig för att hämta bilen utan har flyttat på bilen till annan plats utan att ha tillägnat sig den, Brottsbalken 10:1 och 10:4.

Skadeståndstalan.

Eftersom ev. ägaren av bildemonteringen orsakat dig en ekonomisk skada genom det ev. förskingringsbrottet kan du stämma ägaren och kräva ersättning motsvarande skadan, Skadeståndslagen 2:2. Du bör avvakta polisens utredning innan du bestämmer dig för att stämma ägaren och i min mening bör du anlita en jurist inför domstolsprocessen. Om du, enligt nedan, kan få ut ersättning av ditt försäkringsbolag övertar de din rätt att stämma ägaren av bildemonteringsfirman och problemet är därmed löst för din del.

Ersättning från försäkringsbolaget.

Om polisen inte kan hitta bilen eller ägaren av firman och därför, eller av annan anledning, lägger ned ärendet är det möjligt att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att din bil har blivit ev. förskingrad. För att få reda på detta bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Värt att poängtera är att det rör sig om en ny ersättningsgrund och försäkringsbolaget kan troligtvis inte använda sig av den anledning de hade när de gav avslag förra gången. Du behöver inte vänta med att kontakta ditt försäkringsbolag till dess att polisutredningen är klar utan detta bör göras snarast men försäkringsbolaget kan i sin tur vilja avvakta utredningen.

Hoppas du finner råden hjälpsamma och om du behöver hjälp i en förhandling eller i en kommande tvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86388)