Bilder på misstänkta

2019-12-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag fick höra att det finns poliser/ordningsvakter som har bilder på misstänka i whatsapp-grupper i sina privata telefoner, för att det underlättar när de arbetar. Så kan de publicera bild och fakta om de som grips så att kollegorna kan ta del av detta. Min fråga är; får man göra så? Eller kan det vara olagligt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst ska vi skilja på de två yrkesgrupperna. Trots att ordningsvakterna sysslar med myndighetsutövning och är en del av polismyndigheten så anställs de nästan alltid av bevakningsföretag. Dessa bevakningsföretag är privatägda och har sina egna policys för sina anställda och jag känner inte till en enda aktör som inte har en policy som säger att detta inte är okej.

Vid myndighetsutövning ska särskilt beaktas den personliga integriteten av dem som man ingriper emot. Proportionalitetsprincipen ska även beaktas, alltså att en åtgärd enbart får vara så ingripande som den behöver vara. Även legalitetsprincipen, att ingripanden ska ske med laga stöd, ska alltid styra myndighetsutövningen. Man ska alltså ha goda och rättvisa skäl att inskränka människor fri- och rättigheter. Varför tar man bilden och varför delar man den och till vem? Även ordningsvakterna är bundna av tystnadsplikt i sin myndighetsutövning och ska inte röja information om personer och situationer de varit i till andra.

Att ta bilder på gripna eller omhändertagna personer som befinner sig i en utsatt situation och dela det på diverse chatprogram till andra som inte varit involverade eller på annat sätt sprider bilder kan vara brottsligt. T ex förtal enligt brottsbalken 5 kap.1 § kan komma i fråga. Personerna är kanske inte dömda ännu och ska inte hängas ut som klandervärda eller brottsliga innan rättsprocessen haft sin gång och lett till en lagakraftvunnen dom. Däremot döms inte till ansvar om delandet är försvarligt på något sätt. Ett exempel på detta kan vara om en bild delas temporärt för att varna andra kollegor angående en persons beteende om det föreligger risk för att det brottsliga beteendet sker igen. Det ska dock i det fallet vara tal om en reell risk och ligger bilden kvar och det finns risk att man tappar kontrollen över hur den sprids så är det såklart inte försvarligt längre.

Beroende på situationen skulle även brottet kränkande fotografering kunna komma i fråga enligt BrB 4 kap. 6a §. Lagrummet tar syfte på privata situationer såsom hemmamiljöer, toaletter och omklädningsrum eller liknande utrymmen. Det krävs att personen ska bli fotograferad olovligen i hemlighet. Det går inte att utesluta att det kan finnas situationer som skulle kunna passa in här beroende på hur de är tagna, när, på vilket sätt och i vilket syfte.

Detta är en otroligt svår fråga som debatterats friskt där intresset av att beivra brott och den personliga integriteten ställs emot varandra. Det finns inget givet svar. Det går inte att utesluta att det finns situationer då det är okej och situationer då det verkligen inte är det.

Hoppas att mitt oklara svar gett dig lite hjälp på vägen!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81795)