Bibehåller pengarna sin form av enskild egendom om jag köper och säljer nya aktier och fonder?

2019-10-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag fick för många år sedan ett arv bestående av fonder och aktier. (står i testamentet att det är enskild egendom) Nu har jag flyttat över dessa till Avanza och köpt och sålt under åren. Om min man och jag skulle gå skilda vägar, hur kan jag göra gällande att dessa pengar på kontot är mina?Om jag skulle vilja skriva ett avtal med honom att dessa aktier/fonder/pengar på mitt konto är min enskilda egendom, hur går jag tillväga? Finns det dokument man kan skriva ut på nätet?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör vad som händer med enskild egendom vid skilsmässa så kikar vi närmare på äktenskapsbalken (ÄktB).

Pengarna bibehåller formen av att vara enskild egendom

Om det i testamentet stod att arvet beståendes av fonder och aktier ska vara din enskilda egendom, så ska även det du köper i stället för arvet utgöra din enskilda egendom, om inget annat framgår av testamentet (7 kap. 2 § första stycket sjätte punkten ÄktB).

Då du inte nämner något om att även avkastningen ska vara enskild egendom enligt testamentet, så vill jag bara poängtera att om inte detta nämns, så utgör all avkastning du fått och kommer att få giftorättsgods. Detta innebär att all avkastning kommer att ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Om pengarna alltid hållits åtskilda bör det inte vara ett problem

Det är viktigt att dessa pengar är och alltid har varit åtskilda från dina och mannens övriga medel, eftersom det annars kan bli svårt att bevisa vad som är vad, då allt i ett giftermål presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).

Du bör därför under alla omständigheter se till att du håller dessa pengar på ett separat konto så att alla transaktioner som gjorts och kommer att göras hålls lättöverskådliga.

Du kan för säkerhets skull upprätta ett äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan du och din man avtala om att aktierna och fonderna samt avkastningen, som ändå bör hållas helt avskilda annan egendom, ska utgöra din enskilda egendom och således inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).

På vår hemsida erbjuder vi enkla avtalsmallar för exempelvis äktenskapsförord, vilket du är mer än välkommen att kika närmare på här https://lawline.avtalsrobot.se/

Några avslutande ord

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågar, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll