Bevittning av testamente

Vi är gifta och ska upprätta testamente där barnen blir arvtagare

Kan dotterns sambo bevittna?

Vi ska även upprätta äktenskapsförord

Vem kan bevittna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upprättandet av testamente regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och upprättandet av äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (1937:230) (ÄktB).

Vem kan bevittna ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt, måste det upprättas skriftligen med två vittnen. Båda vittnena ska närvara när testatorn skriver under testamentshandlingen och sedan bestyrka handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ÄB).

Ett testamentsvittne får inte vara under 15 år eller ha en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnet får inte heller vara testators make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller äktenskapligt svågerlag till testatorn (10 kap. 4 § 1 st. ÄB). Utöver begränsningar relaterade till släktskap med testatorn, finns några ytterligare regler i paragrafens andra stycke. Man får man inte bevittna ett förordnande till sig själv, till sin make eller sambo, till sitt syskon eller till någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till vittnet. Förutom nu nämnda grupper får inte den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon bevittna ett förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder (10 kap. 4 § 2 st. ÄB).

Detta innebär att er dotters sambo inte får vittna eftersom hans sambo blir en av arvtagarna. Det krävs två vittnen som inte tillhör någon av ovanstående grupper. Det kan till exempel vara vänner, grannar eller kusiner.


Bevittning av äktenskapsförord krävs inte

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Någon bevittning krävs däremot inte för att äktenskapsförordet ska vara giltigt.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”