Bevittnande av testamente

Hej!

Min pappa har avlidit. Vi är 3 syskon som ska ärva honom. Han var mycket svårt sjuk i cancer m.fl. åkommor. På dödsbädden 1 vecka innan han avled skrev han ett testamente (som tydligen ersatt ett annat) med ett stort penning-legat till förmån för 1 av våra syskon. Jag har godkänt testamentet till alla delar men egentligen blivit mycket upprörd hur vår pappa snedfördelat arvet. Mitt syfte var att det skulle ändå gå smidigt utan bråk.

En jurist finns sen tidigare för att sköta bouppteckning m.m.. Till henne har jag framfört mitt klagomål hur allt kunnat gått till. Vårt tredje syskon har bl.a. vägrat godkänna testamentet. Vilket jag har förståelse för.

Till saken hör av bl.a. geografiska skäl att vi andra 2 syskon ej haft möjlighet att besöka vår pappa på sjukhemmet. Vårat tredje syskon som ska erhålla peng-legatet bor på orten och besökt honom med sin man regelbundet.

Jag har nu kollat upp lite på nätet vilka formkrav som gäller för bl.a. vittnena som bevittnar ett testamente,

En av vittnena till testamentet är nämligen med i styrelsen i den bostadsrättsförening som min syster och svåger har sin bostadsrätt i, är det korrekt för att testamentet ska vara giltigt?

Har läst detta hos er::

/Inte heller får man bevittna ett testamente om man är ledamot för en styrelse i ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får inte heller bevittna ett testamente som innehåller ett förordnande till den juridiska personen som denne företräder./

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bevittnande av testamente återfinns i 10 kap. Ärvdabalken (i fortsättningen ÄB).

Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska bestyrka testators underskrift med sina namn, enligt 10:1 ÄB.

Regler om vem som får vara testamentsvittne hittas i 10:4 ÄB.

Du skriver att en av vittnena är med i styrelsen i en bostadsrättsförening som din syster och svåger har sin bostadsrätt i.

Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon, eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne.

Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder, enligt 10:4 ÄB.

Det sista stycket i paragrafen innebär att styrelseledamoten i händelse av att kvarlåtenskapen skulle vara testamenterad till bostadsrättsföreningen som juridisk person inte får bevittna förordnandet. I ditt fall föreligger inte några sakliga felaktigheter.

Det är fullt juridiskt giltigt att bevittna testamentet enligt den ordning som du har angett.

Med vänliga hälsningar.

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”