Bevittna ett testamente

2016-11-23 i Testamente
FRÅGA
Kan en syster och svåger bevittna ett testamente?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar denna fråga kommer jag först skriva allmänt om vilka som får vara testamentsvittnen och sedan besvara din fråga.

Allmänt:

När gäller att upprätta ett testamente ställer lagen ganska hårda krav på vem som får bevittna det. Först och främst ska det vara två vittnen och de ska vara närvarande när testatorn (den som upprättar ett testamente) skriver under testamenteshandlingen, se 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här).

Emellertid får inte vem som helst vara ett vittne. Enligt 10 kap. 4 § 1 st. ÄB (här) stadgas det att vittnet måste vara över 15 år och inte ha en psykisk störning*. Vidare stadgar paragrafen även förbud mot följande personer att vara vittnen:

Testators make.


Den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testatorn eller dennes make (ex barn eller föräldrar till testatorn eller dess make).

Testatorns syskon.

Vad beträffar svåger står det i paragrafen att ett vittne inte får vara någon som står i svågerlag till testatorn. Detta är dock lite missvisande eftersom lagen menar svågerskap som testatorns makes/makas släktskap i upp- eller nedstigande led, exempelvis svärföräldrar eller svärbarn. Emellertid får vad vi i allmänhet kallar svåger, det vill säga testatorns makes syskon samt testorns syskons make/maka vara testamentsvittne.

Exempel: Pelle ska skriva ett testamente. Pelles fru heter Anna. Anna har en pappa vid namn Göran. Göran är då Pelles svärfar och således får Göran inte vara vittne. Däremot får Annas bror Kalle vara vittne eftersom Kalle inte är i upp- eller nedstigande led till Anna.

Svar:

Enligt ovanstående information blir svaret att en syster inte kan bevittna ett testamente. En svåger, det vill säga en makes/maka syskon eller testatorns syskons make kan emellertid bevittna ett testamente.

Om syskon ändå bevittnar ett testamente är hela testamentet ogiltigt enligt 13 kap. 1 § ÄB (här).

Fördjupning:

Den som kommer erhålla något från testamentet får inte heller vara vittne enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB (här). Detsamma gäller bland annat om vittnets syskon, föräldrar, barn, svärbarn eller svärföräldrar ska erhålla något. Om det är vittnets svåger, makas/makes syskon eller syskons make, som ska erhålla något så utgör det inte jäv.

Om exempelvis vittnet Antons svärfar ska erhålla något från testamentet så får inte Anton bevittna testamentet. Om Anton ändå bevittnar så kommer inte hela testamentet bli ogiltigt utan endast den del som berör jävet kommer ogiltigförklaras enligt 13 kap. 1 § ÄB (här). Således kommer inte svärfader erhålla något då det föreligger jäv men i övrigt är testamentet giltigt.

*Psykisk störning menas att personen inte förstår meningen med bevittningen.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2634)
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?
2020-10-19 Kan man testamentera allt till ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (85187)