Betydelsen av upprepad brottslighet

2015-06-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej,jag ställde nedan fråga till er den 10 maj, men har inte fått svar från er. tacksam om ni kan kika på detta.jag har en fråga gällande vad för typ av straff en redan dömt person kan förväntas få. Den tilltalade är misstänkt för rån av bil samt mobiltelefon. Samma person är sedan tidigare dömd för ett annat brott (ett år mellan brotten) och har fått skyddstillsyn, som nyligen har verkställts.Min fråga blir alltså hur den tidigare domen påverkar en eventuell ytterligare påföljd? Det ena brottet är alltså ett rån, där åklagaren ännu inte har väckt åtal, men sannolikt kommer göra inom kort. Det andra brottet är grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning, och domen alltså skyddstillsyn.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att det har tagit så lång tid för dig att få svar. Jag hoppas att jag åtminstone ger dig viss insikt i frågan.

Om den tilltalade är dömd för ett brott sedan tidigare, kan det ha betydelse för straffmätningen. I 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) stadgas följande. Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

Bestämmelsen innebär att ett rent straffregister inte har någon betydelse, men att tidigare brottslighet kan innebära svårare straff. Det måste inte innebära längre straff, utan kan vara att påföljden blir fängelse istället för villkorligt medgiven frihet. Att det bara har gått ett år sedan den tidigare domen är inte till den tilltalades fördel. Som du ser tas även hänsyn till om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade samt att hänsyn tas till om det är fråga om upprepade allvarliga brott.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Brottsbalken 29 kap. 4 §.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll