Betydelsen av "bosatt" i Bostadsrättsförenings stadga

2017-06-10 i Föreningar
FRÅGA
Man måste för att vara valbar til styrelsen, vara bosatt i bostadsrättsföreningen. Hvad forstås ved "bosatt" ? Har det noget med folkbokföring eller skatteverket at gøre ?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Viktigt att påpeka är att det är Bostadsrättsföreningens processuella regler och villkor i stadgan, som sattes upp vid bildandet av föreningen och som är utöver vad lagen säger, som är de tillämpliga reglerna. Vissa regleringar av vad som är tillåtet i stadgan finns i Bostadsrättsföreningslag (1991:614), se här.

I ovan nämnda lag anges det inte något kriterie för att en potentiell styrelseledamot ska vara bosatt i Bostadsrättsföreningen, inte heller i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, vilket betyder att det kravet står i er Bostadsrättsförenings stadga och därav så är det föreningen som tolkar det här kravet.

Det finns vissa bestämmelser i Bostadsrättsföreningslag (1991:614) om att folkbokföring är ett måste för att t.ex. vara röstberättigad som medlem, 1 kap 2 §, vilket i det här fallet inte är applicerbart på din situation men eventuellt kan ge lite vägledning.

Sammanfattningsvis är det alltså din Bostadsrättsförening som tolkar hur kriteriet "bosatt i bostadsrättsföreningen" ska tolkas och om det innebär att du måste vara folkbokförd på adressen eller om det räcker att du äger en del av bostaden.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (551)
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?
2021-12-22 När blir ett årsmötesprotokoll giltigt?

Alla besvarade frågor (98466)