Betydelsen av äktenskapsförord vid dödsfall

2017-07-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi har skrivit äktenskaps förord. Maken äger ingenting , han har 4 barn vad händer om han avliderMvh Jannice
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det står att din egendom ska vara din enskilda i äktenskapsförordet. Vid din makes död innebär det således att din egendom inte kommer fördelas mellan dig och din make utan du kommer behålla allt som är din enskilda vid en bodelning. Eftersom han har 4 barn som är hans egna (särkullbarn) kommer de ärva hela hans kvarlåtenskap direkt utan att du får förfoga över det först enligt 3:2 ÄB. Du har däremot rätt till egendom från din avlidna man motsvarande 4 x prisbasbelopp, vilket brukar ligga på runt 40 000 kr (x 4) om du inte redan erhållit egendom av det värde vid bodelningen. Detta framgår av 3:1 st. 2 ÄB.

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att hans fyra barn inte kommer ha rätt att ärva din enskilda egendom som står föreskriven i äktenskapsförordet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?