Betänketid vid äktenskapsskillnad

2015-05-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag har en fråga angående ett papper jag fick ifrån tingsrätten då jag ansökt om skilsmässa. Jag fick reda på att den andra parten har rätt att önska betänketid i upp till ett halvår då vi inte har barn tillsammans. Min fråga är om jag på något sätt kan bestrida detta beslut? då jag vet att anledningen till att han önskat betänketid är att han inte har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige ännu och vill dra ut på det så länge han kan för att öka hans chanser att få stanna kvar i Sverige.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor kring äktenskap och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.

När makar är ense om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till omedelbar äktenskapsskillnad, dvs. utan betänketid. Emellertid ska äktenskapsskillnaden föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad, se 5 kap. 1 § ÄktB. Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB.

När endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad, dvs. makarna inte ansöker gemensamt, löper alltid en betänketid på sex månader, se 5 kap. 2 § ÄktB. Det är således ingen idé att överklaga betänketiden eftersom det inte är tingsrättens egna bedömning utan kravet framgår av lagen. En make har emellertid alltid rätt att få äktenskapsskillnad, den kan inte nekas detta, men som sagt måste först betänketiden löpa ut. Syftet med betänketiden är att förhindra förhastade beslut om äktenskapsskillnad.

Värt att notera är att äktenskapsskillnad inte automatiskt fullbordas efter att betänketiden löpt ut. Först på begäran av någon av makarna meddelas dom om äktenskapsskillnad. En sådan begäran ska göras efter att betänketiden har löpt ut, men senast ett år från betänketidens början. Har så inte skett inom ett år faller målet, och för make som fortfarande vill skiljas återstår då att på nytt ansöka om detta, varpå ny period med betänketid kan komma att bli aktuellt. Se 5 kap. 3 § ÄktB.

Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, se 5 kap. 3 § ÄktB.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82646)